Bli kjent med oss

Ulrik Leidland Opsahl

Spesialist i Oral protetikk
Tannlege

Ulrik Leidland Opsahl har jobbet som allmenntannlege siden 2014. Jobbet ved Senter for søvnmedisin, Haukeland Universitetssykehus med apnéskinnebehandling av obstruktiv søvnapné i perioden 2016-2018. Har siden 2018 arbeidet med PhD om videreutvikling av apnéskinnebehandling. Jobbet med Nasjonal behandlingstjeneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever, Haukeland Universitetssykehus, siden 2017. Jobbet som spesialist i oral protetikk ved Colosseum Tannlege Bergen siden 2021.

Utdanning:
Pågående: PhD-stipendiat, Universitetet i Bergen
2021: Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen, Spesialistutdannelse
2014: Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen, Uteksaminert

Behandleren kan hjelpe deg med: