Colosseum Dental

Colosseumklinikken AS er en del av Colosseum Dental Group. Colosseum Dental Group er Europas ledende tilbyder av tannlegetjenester og har 550 klinikker fordelt på elleve land. Klinikkene omsetter for over 1 milliard EURO og sysselsetter ca 10 000 behandlere og assistenter

Colosseum Dental Groups største aksjonær er Jacobs Holding, et globalt investeringsselskap med tilhørighet i Zurich i Sveits. Gjennom sin investering i Colosseum Dental Group i Europa og North American Dental Group i USA viser Jacobs Holding langsiktig interesse for tannlegebransjen, og gir betydelig tilgang til ressurser markedsføringsmessig, teknologisk og faglig.

Å levere tannpleie i høy kvalitet er ikke Colosseum sitt eneste formål. Vi vil også gi tilbake til det lokale samfunnet og engasjere oss i veldedighetsarbeid for samfunnets mest sårbare grupper. Jacobs Holding vier hele sitt økonomiske utbytte til veldedighetsorganisasjonen Jacobs Foundation, som har til formål å investere i barn og unges utviklings- og læringsmuligheter.

Hjertet på rett sted
Colosseum Dental Groups største aksjonær er Jacobs Holding, et globalt investeringsselskap med tilhørighet i Zurich i Sveits. Gjennom sin investering i Colosseum Dental Group i Europa og North American Dental Group i USA viser Jacobs Holding langsiktig interesse for tannlegebransjen, og gir betydelig tilgang til ressurser markedsføringsmessig, teknologisk og faglig.

Å levere tannpleie i høy kvalitet er ikke Colosseum sitt eneste formål. Vi vil også gi tilbake til det lokale samfunnet og engasjere oss i veldedighetsarbeid for samfunnets mest sårbare grupper. Jacobs Holding vier hele sitt økonomiske utbytte til veldedighetsorganisasjonen Jacobs Foundation, som har til formål å investere i barn og unges utviklings- og læringsmuligheter.

Hjertesaker – Jacobs Foundation
Jacobs Foundation investerer i fremtiden til unge mennesker for å ruste de til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Stiftelsen ønsker å fremme personlig utvikling og et bedre tilbud om utdanning. Vi har en visjon om at alle unge burde ha muligheten til å nå sitt potensial, uavhengig av klasseforskjeller, sosial nød og fattigdom.

Det har blitt investert mer enn CHF 500 millioner i stiftelsen siden oppstart.

Fokusområder
Jacobs-Stiftelsen støtter innovativ og global forskning på utviklings- og læringsmuligheter.

  1. “Science of Learning” undersøker muligheter for individuell læring og utvikling globalt. Stiftelsen finansierer forskningsinstitutter i verdensklasse og fremmer etableringen av bærekraftig forskning.

  2. “Early Childhood Education and Care” bidrar til utvikling av relevant politikk og prosjekter i Sveits og andre europeiske land. Stiftelsen har et tett samarbeid med samfunnet og beslutningstakere. Programmet bidrar til å drive forskningen fremover ved å danne langvarige samarbeid med mål om å utvikle noe nytt og dele gode ideer.

  3. “Rural Livelihoods” er et program i Elfenbenskysten kalt TRECC (Transforming Education in Cocoa Communities), som er et langsiktig partnerskap med flere interessenter innenfor kakao- og sjokoladebransjen, den ivorianske regjeringen og filantropiske partnere. Programmet jobber for å forbedre kvaliteten på utdanning nasjonalt og i kakaodyrkende regioner.

Les mer om noen av de viktigste prosjektene til Jacobs-stiftelsen: