Mikroskop på Colosseum Academy

Kurslokalet

Fasiliteter av høy klasse

Lokalet til Colosseum Academy er moderne og har fasiliteter av høy klasse. Colosseum Academy består av en teoretisk sal med tilgang til moderne audio og video tilkobling. Lokalet består også av en arbeidssal med hands-on stasjoner for å simulere pasientbehandling på mest mulig realistisk måte. Arbeidsstasjonene er spesialbygd for å gi en realistisk treningsopplevelse for både tannleger og sekretærer.

Lokalene inneholder:

 • Kjøkken med spisebord
 • Teorisal
 • Arbeidssal
 • Garderobe/WC
Teorisal Colosseum Academy

Teorisal

 • Antall: 30 - 40 sitteplasser
 • Audio: Høytalere i hele lokalet
 • Mikrofoner
 • Video/bilde: Prosjektor med oppkobling mot PC og Mac
 • Smarboard: Mobil smarboard
Colosseum Academy sin arbeidssal

Arbeidssal

Masterunit med:

 • Zeiss Extaro mikroskop
 • Ja-dent 3D mikroskop
 • Arbeidsstasjon fra Sirona, med vann, luft, oppkobling for turbin/håndstykke
 • 2 arbeidsskjermer tilkoblet mikroskopet

12 identiske arbeidsstasjoner med:

 • Mikroskop fra Zeiss/Global
 • Ergonomiske stoler fra Global
 • Skjermer tilknyttet hvert mikroskop
 • Arbeidsstasjon fra Sirona, med vann, luft, oppkobling for turbin/håndstykke
 • Fantomhoder fra Frasaco, for simulering av pasientbehandling
 • Mulighet for utvidelse av arbeidsstasjon, med plass til 2 personer

Arbeidssalen har også OPG og CBCT maskin og intraoralt røntgen.

I arbeidssalen finner du også to storskjermer som kan kobles opp mot alle mikroskoper.

Ønsker du å leie lokalet?
Send forespørsel her