Redegjørelse for Colosseumklinikken AS sitt arbeid med Åpenhetsloven i 2022 

 Colosseumklinikken AS er en ledende leverandør av private tannhelsetjenester i Norge. Selskapet er en del av et internasjonalt konsern med tilsvarende selskaper i elleve europeiske land, samt USA. Valg av leverandører skjer ofte i tett samarbeid mellom innkjøpere på tvers av landene. Norge kan også gjøre egne leverandøravtaler. 
  
Colosseumklinikken AS sine aktsomhetsvurderinger konkluderer med at driften i Norge har ingen eller svært minimal sannsynlighet for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser og har senest i 2023 møtt kravene for en «Great place to work»-sertifisering. Selskapet har et godt fungerende system for å melde alle typer avvik eller forbedringsforslag. Det er ikke registrert brudd eller mistanke om brudd i 2022. Selskapets mål er at selskapets virksomhet og alle ledd i leverandørkjeden skal drives med gode forhold for menneskerettighetene, og arbeidsforhold for de involverte. Eventuelle rapporter eller mistanker om avvik blir behandlet i selskapets ledelse og eskalert til konsernnivå om nødvendig. 
  

Tannlegeredskaper

Risikoanalyse av leverandørkjeden med tanke på forhold som omfattes av Åpenhetsloven er initiert. Vår desidert største leverandør av både utstyr og forbruksmateriell er Plandent AS som i sin tur har gitt oss innsyn i meget gode rutiner for å sikre menneskerettigheter i hele leverandørkjeden. Resultatet av deres analyser peker som oftest på at det generelt sett er liten risiko for brudd på menneskerettighetene, og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Vi kan enkelt få innsyn i hvem Plandent har kjøpt varen av og hvem produsenten er. Dette gir god transparens selv for oss som ikke har vært direkte engasjert i forhandlinger med underleverandører.

Generell risikovurdering vedrørende det materiell og utstyr vi benytter oss av i Colosseum Tannlege viser fremfor alt hvilke geografiske områder vi bør være oppmerksomme på. Dette gjelder noen land i Asia, slik som Kina og Malaysia. Særlig provinsen Xinjiang i Kina er identifisert som et risiko-område. Det samme er Sialkot i Pakistan.

Hva angår øvrige leverandører, har vi startet kartleggingsarbeidet. Dette er noe forsinket da vi i dag er i ferd med å inngå mange avtaler på konsernnivå.  

Vi ser noen utfordringer ved at loven er noe ulik i de forskjellige landene som gjør felles innkjøp. Derfor arbeider vi for at sentrale innkjøp alltid skal sikres gjennom at samtlige leverandører signerer en «code of conduct» vedrørerende mennesklige rettigheter.