Vi styrer mot en bærekraftig fremtid i hele Skandinavia

Colosseum Tannlege er Norges største tannlegekjede med hele 70 klinikker fra sør til nord. Med 660 000 pasienter innom klinikkene i fjor, er det naturlig at bærekraftig tannbehandling har blitt satt på en felles agenda hos Colosseum Tannlege og våre søsterselskaper i Skandinavia.

Gjennom det skandinaviske samarbeidet har det blitt laget en Kvalitets- og Bærekraftrapport. Den er vi i Colosseum Tannlege svært stolte av å kunne dele med våre ansatte, pasienter og øvrige interessenter. “Colosseum Way “som magasinet heter, viser det flotte arbeidet vi har gjort gjennom 22/23.

Forsidebilde av vårt magasin Colosseum Way

Magasinet kan du lese i form av e-blad her.

Globale utfordringer

I dag står vi overfor globale utfordringer som ikke kan løses uten at alle bidrar. Vi tror på FNs 17 bærekraftsmål og jobber for å skape en verden som er mer velfungerende, inkluderende og bærekraftig. Vi er fast bestemt på å bidra positivt, og har identifisert elleve av disse målene hvor vi kan gjøre en reell forskjell.

Vi har sortert målene inn i fire underkategorier:

Popular Treatments

 • Sunne smil, behandler og pasient

  Healthy Smiles

  Å skape sunne smil over hele landet, krever en langsiktig og bærekraftig strategi. Vi ønsker å tilby forebyggende tannbehandling som er tilgjengelig, pasientsikker, miljøvennlig og landsdekkende. Å etterstrebe at alle våre pasienter har en sunn munn hele livet, er grunnlaget for alt vi gjør.
  Les mer om Healthy Smiles
 • Urskog, sunn planet

  Healthy Planet

  Vi har bestemt oss: Vi skal ta vårt ansvar for å skape et mer bærekraftig samfunn, og vil støtte våre pasienter og leverandører på veien mot en karbonfri fremtid. Sammen vil vi handle nå – og fremover.
  Les om Healthy Planet

Popular Treatments

 • 2 smilende ansatte i resepsjon

  Healthy People

  Vi ønsker at alle skal ha en arbeidssituasjon som er langsiktig bærekraftig, med mulighet for både utvikling, arbeidsglede og trivsel. At vi trives og har det bra på jobb, er fundamentet i vår virksomhet.
  Les mer om Healthy People
 • Behandlingsrom på en av våre tannklinikker.

  Healthy Business

  Ved hjelp av en bærekraftig forretningsmodell jobber vi aktivt med løsninger som skaper langsiktig og økonomisk vekst. Vi har et sterkt engasjement for etisk og ansvarsfull oppførsel, både i vår egen virksomhet og i hele verdikjeden. Vi jobber for at vår virksomhet skal preges av høy forretningsmoral, god forretningsskikk, ansvarlighet og upartiskhet.
  Les om Healthy Business
Lamper i taket i ventesone på en av våre klinikker.

Energibesparelse

I 2022 opplevde vi i Norge en stor økning i kostnader i forhold til strøm. Vi har derfor satt større fokus på energiforbruk i våre klinikker. Vårt mål i Colosseum Tannlege er at vi skal redusere eget energiforbruk med 7,5 % i 2023.

Vi ligger allerede godt an i forhold til å redusere energiforbruket takket være tiltak som sikrer gode stengerutiner, gjennomgang av hvilket utstyr som skal og kan slås av samt redusert temperatur nattestid.