Gode muligheter for karriereutvikling

Bildet viser 2 smilende ansatte i Bergen

Personlig og karrieremessig utvikling er viktig for mange av våre medarbeidere. Derfor er det også viktig for oss.

Hva vil du gjøre? Mulighetene er mange.

I løpet av 2022 fikk over 15 ansatte nye muligheter internt i Colosseum Tannlege. Fire av disse var Anette Krogstad, Anniken Lærum, Svanhild Brevik
og Jo Sondre Solhaug.

Anette Krogstad

Fra sykepleier til områdeleder

Anette Krogstad jobber som klinikkleder ved en av våre spesialistklinikker i Trondheim, der hun får brukt sin kompetanse som sykepleier i klinikklederrollen.

Grunnet sine gode lederegenskaper og inngående kunnskap i Colosseum Tannleges drift ble Anette spurt om å bistå i integreringen av flere klinikker i 2022. I dag er hun i tillegg til klinikklederrollen, områdeleder i Midt-Nord. Her er hun regionleders høyre hånd, der hun bistår klinikker som har behov for støtte og hjelper til med rekruttering av behandlere.

Anette er også valgt inn som ansattrepresentant i Colosseum Tannleges hovedstyre. Anette er svært fornøyd med muligheten til å utvikle seg og bygge intern karriere i Colosseum Tannlege.

Jeg er stolt av å være en del av Colosseum, og setter pris på alle muligheter det gir"

sier Anette Krogstad
Anniken Lærum

Fra tannlegeassistent til regionleder

Anniken Lærums reise i Colosseum Tannlege startet allerede i 1989. Da som tannlegeassistent ved Colosseums første klinikk i Sandvika.

I 2007 begynte Anniken som markedsansvarlig i Colosseum Tannlege. I denne stillingen var hun blant annet med på å utvikle vår nye logo. Fra 2013 gikk hun tilbake til klinikk, og i 2014 ble
Anniken klinikkleder i Drammen. I løpet av sine åtte år som klinikkleder, har hun vært klinikkleder for hele åtte klinikker.

I oktober 2022 ble Anniken regionleder for Midt- og Nord-Norge. Anniken ser at erfaringen hun har fra drift, gir henne en unik kompetanse i rollen som regionleder. Som regionleder ser hun at det er fortsatt mye igjen å lære om selskapet, som for øvrig også er i utvikling.

De som begynner i Colosseum Tannlege i fremtiden, har mye å glede seg til"

sier Anniken Lærum
Svanhild Brevik

Fra tannhelsesekretær til klinikkleder

Svanhild Brevik startet hos Apollonia tannklinikk i Ålesund 2002. I 2018 ble klinikken en del av Colosseum Tannlege og Svanhild ble ansatt som tannhelsesekretær.

På Apollonia og videre innenfor Colosseum Tannlege, arbeidet Svanhild samtidig som teamleder på kjeveortopedisk avdeling, en jobb hun stortrivdes med.

Da en koordinatorstilling senere ble utlyst var hun klar for nye oppgaver og nye utfordringer. Hun søkte på stillingen – og fikk den. Som koordinator jobbet hun imidlertid kort tid, da hun rett etter fikk muligheten til å ta over rollen som klinikkleder. En mulighet hun er glad for at hun tok.

Jeg har fått veldig god hjelp på veien inn i ny stilling og jeg gleder med til veien videre"

sier Svanhild Brevik
Jo Sondre Solhaug

Fra administrativ medarbeider til teamleder

I 2021 startet Jo Sondre Solhaug som administrativ medarbeider på Colosseum Tannlege Nationaltheatret. Her jobbet han med pasientmøter i resepsjonen og assisterte klinikksjef med administrative oppgaver. Med engasjement og stor nysgjerrighet satte han seg inn i oppgavene og ble raskt en verdifull ressurs
på klinikken.

Når det nyopprettede kundesenteret på hovedkontoret utlyste en stilling som teamleder, var det naturlig å spørre Jo Sondre.
Han takket ja, og 1. september 2022 var kundesenteret
i full drift. Siden har det vokst til totalt seks medarbeidere.

På kundesenteret har vi stort fokus på å gi alle som kontakter oss en god opplevelse"

sier Jo Sondre Solhaug
Ønsker du å bli en del av oss
Les om mulighetene