Jeg liker å se andre lykkes, at en kollega klarer å løse utfordrende oppgaver

Mia Grundstrøm med gult skjerf tatt ute

Artikkel er publisert i Vårt Oslo, 28. november.

Mia Grundstrøm har jobbet hardt for å komme dit hun er i dag; administrerende direktør for Colosseum Tannlege, og ble i år kåret til årets direktør i europeisk tannlegebransje. Hun drives av å se andre lykkes, av samarbeid og av å dele kunnskap.

Colosseum Tannlege ble startet i 1986, og var Norges første tannlegekjede. De er landets ledende leverandør innen tannhelsetjenester, med nesten 70 klinikker og mer enn 1100 ansatte landet rundt.

Colosseum Tannlege er en del av Colosseum Dental Group, Europas ledende tilbyder av tannlegetjenester med over 600 klinikker i 11 land.

Hvor lenge har du jobbet som administrerende direktør på Colosseum Tannlege?

- Jeg startet i denne stillingen i august 2020.

Hva fikk deg til å velge dette yrket?

- I den grad det å være leder er et yrke, så handler det om at jeg har en motivasjon for det jeg driver med.

– Jeg er utdannet siviløkonom. Men jeg er interessert i å se en bedrift ikke kun fra et økonomisk perspektiv, men å finne ut av hvordan man kan skape et team og jobbe sammen om et mål. Det er det som har vært min drivkraft siden starten, og som jeg synes er hakket mer interessant enn å bare analysere tall.

– I 2007 begynte jeg å jobbe i Aleris Helse, den største private sykehuskjeden i Skandinavia. Da jeg begynte der hadde jeg faktisk legeskrekk, og så aldri for meg å skulle jobbe på sykehus. Men da jeg kom inn i Aleris, så jeg hvor mye helsetjenesten handler om service og om å legge til rette for ulike menneskers behov.

– På Aleris oppdaget jeg også at helsefag og økonomi er noe som går hånd i hånd. Økt kvalitet på helsetilbudene skaper også bærekraftig økonomisk vekst. Det er det som er så gøy, og den oppdagelsen var nok det som holdt meg i Aleris i hele 13 år. Så ble jeg spurt om å skifte til tannhelse, og da tok jeg i mot det tilbudet!

– Det store potensialet for vekst og det å kunne jobbe i team med så mange kunnskapsrike mennesker som ser gevinsten i å lære av hverandre, var grunner til at jeg begynte som administrerende direktør her hos Colosseum Tannlege.

Hvordan var veien frem til denne stillingen for deg?

– Jeg har bakgrunn som siviløkonom. Og helt siden jeg var liten har jeg sagt til meg selv at en dag skal jeg sitte på kortsiden av bordet. Det fikk jeg muligheten til allerede da jeg jobbet i Aleris og ble administrerende direktør der først.

– Interessen, erfaringen og kunnskapen om ledelse og strategi, har jeg opparbeidet meg over tid for å kunne stå der jeg er i dag.

Mia Grundstrøm forsøker å komme seg ut i feltet når hun kan, for å oppsøke de nesten 70 klinikkene som Colosseum har rundt om i landet.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Det handler mye om kommunikasjon og organisering. Og så handler det om å tørre å ta beslutninger, eller å få andre til å tørre å ta beslutninger.

– Min praktiske hverdag foregår i stor grad på hovedkontoret vårt her på Majorstuen. De fleste dager har jeg en fullbooket Outlook kalender. Det er fort gjort å bli dratt inn i veldig mye møtevirksomhet, så jeg passer på å komme meg ut der det virkelig skjer så ofte jeg kan.

– Vi har nærmere 70 Colosseum tannklinikker i Norge, og jeg har besøkt nesten alle. Det er viktig å bli kjent med folk som jobber hos oss, og å både gi og tilegne seg informasjon.

– Alle medarbeidere i et hvert selskap, spiller en viktig rolle og alle roller er like viktige. Uten tannhelsesekretærene, tannlegene eller regnskapsmedarbeiderne, har ikke jeg noen jobb. Vi er alle avhengige av hverandre.

– Jeg liker å sammenligne en bedrift med et t-bane kart. Hvis vi endrer noe på en stasjon, vil det påvirke hele resten av linjen. Jo mer man kan om hverandres jobb og hverdag, desto bedre jobber man sammen.

– Jeg tenker ikke at kunnskap i seg selv er makt, men i det man begynner å dele kunnskap med hverandre, da begynner man å bevege seg fremover.

Er det noe om din arbeidshverdag du tror mange ikke kjenner til?

– Det kan ofte bli ganske ensomt. Jeg er jo glad i folk og å jobbe sammen med andre, men som leder må jeg ofte ta store og vanskelige avgjørelser. Jeg må tåle at folk har meninger om jobben jeg gjør og de beslutningene som selskapet tar.

– Når man som leder må ta viktige beslutninger som påvirker så mange mennesker, tenker jeg det er viktig at ledere er ute der det skjer, og besøker de ulike arbeidsplassene. Vi ledere bør ta utgangspunkt i det vi har lært ute i feltet når vi tar beslutninger på vegne av et selskap. Og hvis man tar en feil avgjørelse, får man stå i det.

Mia Grundstrøm
Mia Grundstrøm drives av å dele kunnskap, jobbe i team og se andre lykkes. Foto: Elise Volan

Hva inspireres du mest av i jobben din?

– Jeg liker å se andre lykkes. For eksempel når en kollega har hatt en utfordrende oppgave som de så klarte å løse, det er fint å se!

Hva er det beste med jobben din?

– Mine kollegaer. Jeg motiveres også av å påvirke valg og se resultatene av de valgene vi har tatt som et team.

Hva er det verste med jobben?

– Det å måtte ta beslutninger eller gi tilbakemeldinger som man vet vil være tunge for mottakeren, og i verste fall såre noen.

– Noen ganger kan jeg også bli veldig ivrig i et møte for eksempel, og så kommer jeg hjem og tenker, i dag var jeg kanskje litt for engasjert, burde jeg ha sagt det jeg sa? Samtidig er engasjement og motivasjon avgjørende for å gjøre en god jobb som leder.

Hva overrasket deg mest når du startet i denne stillingen?

– Jeg ble positivt overrasket av å oppdage at tannlegebransjen er veldig mye i endring. Bransjen har gått fra å hovedsakelig bestå av små tannklinikker med en eller to tannleger, til å utvikle tannklinikk-kjeder som har klinikker i flere byer og til og med flere land.

– Jeg har også blitt positivt overrasket over hvor endringsvillige ansatte i bransjen er. Tannlege bransjen er nemlig fortsatt veldig tradisjonell sammenlignet med somatiske helsetjenester. Dette merket jeg da jeg gikk fra Aleris til Colosseum Tannlege.

– Vi pasienter har blitt ganske kravstore når vi oppsøker somatiske helsetjenester via fastlegen vår eller sykehus. Vi kan selv bestemme tid for oppmøte, vi kan google oss frem til informasjon om våre diagnoser også videre. Men når vi skal til tannlegen får vi fortsatt et innkallingsbrev i posten, uten mulighet til å selv velge tid for oppmøte. Hvis man vil bytte tid må man ringe inn til tannlegen, og da er det ofte korte åpningstider på telefonen.

– Så det er fortsatt noen litt tungvinte rutiner i tannlegebransjen. Men også her begynner det å endre seg. Pasienter ønsker selv å velge oppmøtedato og tid, vi ønsker scanning i stedet for tradisjonell avstøpning av tennene, vi ønsker at kvaliteten på helsetjenestene skal være transparent også videre.

Har du noen faste morgenrutiner før du går på jobb?

– Jeg lager matpakke til to barn, tar meg litt kaffe og frokost hvis jeg rekker det, og sørger for at barna kommer seg ut døra til skolen. Når barna har dratt, tar jeg som oftest noen telefoner og sjekker mail på vei til jobb.

Hva gjør du får å koble av etter en stressende dag på jobb?

– Jeg prøver å bevege meg litt, stå på ski eller gå en tur. Da er det viktig at man er i øyeblikket. De gangene jeg prøver å stå på fem tuer samtidig så krasjer det. For eksempel hvis jeg skal lage middag, sjekke at barna gjør lekser og svare på mail samtidig. Det ender ofte dårlig!

Mia Grundstrøm på ski
Mia Grundstrøm finner ofte roen på skitur. Foto: Privat

Hvor lett opplever du at det er å balansere jobb og privatliv?

– Jeg synes det er lettere i dag enn for 15 år siden. Og så er det veldig viktig å være til stede for familie og barn, det er jo en stor del av livet.

– Jeg har også lært meg å leve med at jeg aldri kommer helt i mål med arbeidet. Ofte har jeg tunge og viktige avgjørelser som må tas, men jeg forsøker å være til stede i det som skjer her og nå, enten det er en utviklingssamtale på skolen, stå i skibakken eller lage middag.

– Det å være til stede der man er, mener jeg er veldig viktig. Mannen min spør meg ofte om jeg ble ferdig med det jeg jobbet med når jeg kommer hjem. Da svarer jeg at man blir aldri ferdig, det er alltid noe mer som skal gjøres. Samtidig er det viktig å huske på alt som faktisk blir gjort, og feire seire når man kan.

– Når det er sagt, så er det ingenting som kommer gratis her i livet. Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag, om jeg ikke hadde lagt ned de utallige timene på jobb opp gjennom årene. Sånn sett var egentlig balansen mellom jobb og privatliv dårligere før, men det var nødvendig for å kunne komme meg dit jeg er i dag.

Hva er det vanskeligste du har opplevd i denne stillingen?

– Det er aldri gøy å gi vanskelige tilbakemeldinger til folk. Det å avvikle medarbeidere, det er nok det vanskeligste.

Har du ett favorittminne fra karrieren din?

– Kollegaer som har klart å gjennomføre vanskelige oppgaver som de ikke trodde de skulle klare, det er alltid veldig gøy!

Er det noe du er ekstra stolt over å ha fått til i denne jobben?

– Jeg er stolt over at vi skaper en trygg og bærekraftig arbeidsplass for over 1100 mennesker. Det krever masse ulik kunnskap og erfaring for å kunne bygge en slik organisasjon.

Hva er det viktigste du har lært som administrerende direktør?

– Det er lov å gjøre feil! Det viktigste man kan gjøre er å dele kunnskap med hverandre. Delt kunnskap er dobbel kunnskap.

Er det noe du vil si til andre som ønsker en lederrolle?

– Det er viktig å være nysgjerrig! Vær nysgjerrig på hva skjer i bransjen, på hva dine kollegaer gjør. Ikke vær redd for å ta i et tak og ta ansvar. Så må jeg si at det er veldig gøy og engasjerende å være leder.

Artikkelen er skrevet av Maia Birtles, Vårt Oslo