Kreft og tannhelse

Datter og mor klemmer

Når man får en kreftdiagnose, er ikke tannhelse det første man tenker på. En slik beskjed snur livet og hverdagen på hodet og man har ikke nødvendig kunnskap om hvordan behandling og medisiner kan påvirke tannhelsen vår.

Munntørrhet er en bivirkning mange kreftpasienter opplever. Dette oppleves av mange som utfordrende og noen ganger også smertefullt. Minsket spyttproduksjon gir en høyere risiko for å få hull i tennene.

Pasienter som skal gjennom behandling med cytostatika, stråleterapi eller bisfosfonater bør få undersøkt tenner og kjeve før oppstart med behandling. Dette for å minimere behov for operativ tannbehandling etter behandlingsstart.

Et generelt råd ved munntørrhet er å minske sukkerinntaket. Det kan også være smart å kompensere for den minskede spyttproduksjonen med spyttstimulerende midler og økt bruk av fluor.

Ved et tidlig besøk til tannlegen vil pasienten få mulighet for tilpasset tannhelseinformasjon rettet mot forebygging og hjelpemidler i forhold til sin spesifikke somatiske behandling.

Hjelp mot munntørrhet

Et utvalg av produkter som man får kjøpt reseptfritt på apotek som kan hjelpe ved munntørrhet er:

  • Duraphat tannkrem - en høyfluortannkrem
  • Fuktbevarende gel / skyllemiddel / tabletter
  • Sugetabletter med fluor
  • Salivstimulerende tabletter/ tyggis
  • Myk tannbørste
  • Såpefri tannkrem

Et annet godt råd er å bruke vann som tørstedrikk!

Refusjoner og Helfo

Vanligvis må voksne betale for tannbehandlingen sin selv. Det finnes derimot tilstander som gir rett på refusjon fra Helfo. Det er behandlende tannlege eller tannpleier som vurderer og dokumenterer at man kommer inn under ett av de punktene som gir refusjon.

I tillegg kan man søke Kreftforeningen, som kan gi en engangsutbetaling fra 3000 til 25 000 kr til tilpasset tannbehandling. Søknadsfrist er den 10. hver måned med svar rundt den 25. samme måned. Det må legges ved bekreftelse fra lege på kreftdiagnose og siste lønnsslipp for alle i husstanden over 18 år.

Hva kan dekkes?

Det er spesielt fem tilstander for kreftpasienter det kan være aktuelt å søke støtte for fra Helfo:

• Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen
• Infeksjonsforebyggende tannbehandling
• Hyposalivasjon (munntørrhet)
• Tannskader ved godkjent yrkesskade/yrkessykdom
• Sterkt nedsatt evne til å ivareta tannhelsen

Les hele rundskrivet på helsedirektoratet.no for mer informasjon om sykdommer, skader og tilstander som kan gi rett til støtte til tannbehandlig fra Helfo.

Hvordan sjekke om jeg kan få støtte fra Helfo?

Din tannlege skal vurdere om din sykdom/tilstand kan gi rett til støtte fra Helfo. Tannlegen må ha direkte avtale om oppgjør med Helfo, det er derfor viktig å sjekke om din tannlege har en slik avtale før behandling.

Har du behov for ny tannlege?
Se våre klinikker