Bli kjent med oss

Rita M Cruz

Spesialist i Periodonti
Periodontist Rita M Cruz

Rita M Cruz er tannlege og utdannet spesialist i periodenti ved Fernando Pessoa Universitet, Porto, Portugal 2004. Hun har også Master i periodonti ved Complutense Universitet Madrid, Spania i 2010.

Rita jobber ved Colosseum Tannlege Majorstuen og utfører alle typer periodontisk behandling, implantater, og har spesialisert seg på gingivalplastikk og -graftteknikk. Hun foreleser i dette temaet. Rita har stor omsorg for sine pasienter og følger pasientene gjennom individuell behandling. Hun legger grunnlag for videre forebyggende oppfølging hos henvisende tannlege eller tannpleier.

Sertifikat i periodonti — Styret for forskerutdanningskomiteen av den europeiske føderasjonen av periodonti (E.F.P.) – 2011.

Bakgrunn:
2024 – D.D. : Colosseum Tannlege Majorstuen
2024: Colosseum Tannlege Fredrikstad Spesialistklinikk

Behandleren kan hjelpe deg med: