Bli kjent med oss

Sönke Forsthöfel

Tannlege
Tannlege Sonke Forsthöfel

Sönke Forsthöfel var utdannet tannlege i 1990, og han har Tysk doktorgrad fra 1995. Han har utført kirurgisk implantatbehandling siden 1995. Sönke jobber ved Colosseum Tannlege Fosen.

Kurs:
– Kompetansekurs implantatkirurgi i Göttingen i 2006
– Flere ulike kurs innen avansert protetikk, kirurgi, Cad/Cam m.m

Bakgrunn:
Jobbet som tannlege siden 1995. Ble en del av Colosseum Tannlege i april 2022.

Behandleren kan hjelpe deg med:
Har du behov for tannbehandling?
Kontakt klinikken for time