Mann som sover i seng. Kanskje han snorker og har søvnapné

Snorking og søvnapné

Sover du dårlig om nettene grunnet snorking eller søvnapné? Med skreddersydd plan skal vi hjelpe deg med å få tilbake den gode nattesøvnen.

Én fjerdedel av oss snorker faktisk regelmessig, og 30-50 prosent av disse menneskene holder også pusten når de sover. Forskning viser at hvis man holder pusten i mer enn fem ganger i løpet av én time lider man av søvnapné. Dette er noe det er viktig å ta opp med tannlegen.

Søvnapné er en diagnose hvor man puster anstrengt eller opplever jevnlig pustestans mens man sover. Dette kan føre til at man ofte våkner flere ganger i løpet av natten, men ikke husker det dagen etter. Kort fortalt fører dette til dårlig søvn og dermed dårligere livskvalitet.

Snorking er noe som skjer når man sover fordi når vi sover slapper musklene i svelget mer av og passasjen blir dermed trangere. Snorking kan være et symptom på søvnapné.

For å løse utfordringene dine her hos oss lager vi en spesialtilpasset snorkeskinne.

Sliter du med snorking og søvnapné? Bestill time her for vår hjelp.

Søvnapné er en diagnose hvor man puster anstrengt eller opplever jevnlig pustestans mens man sover. Dette kan føre til at man ofte våkner flere ganger i løpet av natten, men ikke husker det dagen etter. Kort fortalt fører dette til dårlig søvn og dermed dårligere livskvalitet.

Snorking er noe som skjer når man sover fordi når vi sover slapper musklene i svelget mer av og passasjen blir dermed trangere. Snorking kan være et symptom på søvnapné.

Man ser en klar sammenheng mellom søvnapné og alvorlig sykdom. Derfor skal søvnapné alltid behandles. Søvnapné medfører søvnforstyrrelser som øker risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes, fedme og konsentrasjonsvansker.

Snorking kan være et symptomene på søvnapné, men også sosial snorking kan føre til ulike grader av søvn- og helseproblemer.

Dersom du opplever symptomer som snorking, unormal trøtthet om dagen eller observerte pustestopp bør du utredes.

Snorking og søvnapné kan i de aller fleste tilfeller behandles hos tannlegen med en spesialtilpasset snorkeskinne. Tannlegen henviser deg til en av våre samarbeidende søvnklinikker dersom det trengs grundigere utredning. Her gjennomføres en søvnmåling som forteller om pustestansen skyldes blokkerte luftveier eller om pustestansen styres av hjernen. De registrerer også hvilken stilling man ligger i under pustestans.

De aller fleste tilfeller av snorking og søvnapné kan behandles med snorke- eller apnéskinne. Da gjennomføres en bittregistrering som forteller hvordan skinnen skal fremstilles for å åpne svelget best mulig. I ettertid vil vi sørge for jevnlig oppfølging, og en ny søvnundersøkelse med snorke-/apnéskinnen for å forsikre om at skinnen har god effekt. Søvnapné og snorking behandles med samme type skinne, men skinnen tilpasses alltid individuelt og klargjøres innen kort tid.

Apnéskinne består av en plastgom tilpasset tennene.
©Picture provided with permission of SomnoMed®
Apnéskinne består av en plastgom tilpasset tennene

©Picture provided with permission of SomnoMed®

Våre behandlere

Ønsker du å bestille konsultasjonstime?
Bestill time