Røntgenbilde der visdomstennene er merket.

Visdomstann

En visdomstann er en av de siste tennene vi får. Man får en oppe og en nede på hver side av kjeven. Noen kan begynne å få visdomstenner fra de er 18 år, mens mange får dem senere i 20 årene.

Disse tennene er de mest uforutsigbare vi har. Noen har ikke anlegg for visdomstenner i det hele tatt, andre har bare anlegg for en eller to. Mange anlegg blir bare liggende inni kjevebenet og kommer aldri frem.

Noen visdomstenner kommer frem og fungerer helt som de andre jekslene, mens andre vokser i gal retning og skaper problemer.

Visdomsjeksler som bare har kommet halvveis ut, kan i mange tilfeller gi smerte og ubehag, fordi tannkjøttet rundt dem veldig lett kan bli betent. Børsten kommer ikke så bra til visdomstennene, og tannkjøttet dekker ofte deler av tannen.

Tidligere var det en vanlig oppfatning at visdomstennene presset på tennene lenger frem i munnen og at det kunne føre til trangstilling eller «skjeve tenner». Mange visdomstenner ble fjernet med det som begrunnelse. Senere har man gått bort fra den teorien og visdomstenner fjernes nå sjeldent på slikt grunnlag. 

Viser visdomstenner som ikke har kommet opp.
Viser visdomstenner som ikke har kommet opp.

Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder. Siden de er plassert bakerst i hver kjeve, er det ikke alltid de har god nok plass til å komme helt ut. Visdomstenner som på denne måten er delvis dekket med tannkjøtt, kan være vanskelige å holde rene. 
  
Plakk og matrester kan da legge seg inn under tannkjøttet og resultere i plagsomme betennelser rundt tannen. Typiske tegn på slike betennelser er smerter, hevelse i tannkjøttet rundt den delvis frembrutte tannen og gapevansker. Det kan også forekomme vond lukt eller smak fra området på grunn av bakterieinfeksjonen. 
 
Om man har slike plager relatert til en visdomstann, kan tannlegen skylle bort bakteriene og på denne måten løse problemet midlertidig . Tidvis er det i tillegg nødvendig med antibiotika for å roe ned infeksjonen. Visdomstenner som er disponert for denne typen problemer, bør fjernes.

Et annet vanlige problem med visdomstenner er karies (hull i tennene). Vansker med renhold kan over tid gjøre at det utvikles hull i selve visdomstannen, eller i tannen foran. 

En visdomstann med hull kan ofte repareres med en fylling, men i mange tilfeller kan det være fornuftig å få den fjernet. 
 
En visdomstann som er helt frembrutt, kan ofte fjernes med vanlig tanntrekking. Dersom røttene er kompliserte eller tannen ikke er brutt helt frem, kan det være nødvendig med en operasjon for å få den ut. I begge tilfeller skjer inngrepet under lokalbedøvelse. For ytterligere informasjon, les mer om fjerning av visdomstenner.

Frembrudd av visdomstenner foregår normalt uten nevneverdige symptomer, men det er imidlertid ikke alltid tilfellet. 

Perikoronitt er en betennelse i bløtvevet som omgir kronen på en tann som bare delvis er brutt frem. Oftest dreier det seg om en visdomstann i underkjeven. Tilstanden er forholdsvis vanlig. Perikoronitt oppstår når bakterier og matrester hoper seg opp under en flik av tannkjøttet som dekker en tann som bare delvis er vokst ut, ofte en tann som er fysisk hindret i å bryte helt frem. Betennelse fører til hevelse i denne fliken, noe som kan gi smerter, ømhet og dårlig smak som følge av at puss siver ut fra fliken. 

Typiske symptomer kan være:

  • Vond smak bak i munnen
  • Lokalt ømt tannkjøtt rundt visdomstannen. Vondt i halsen opp mot øret når du svelger.
  • Litt hoven rundt tannen.
  • Problemer med å gape.

Å fjerne visdomstenner er som regel en enkel operasjon som enten utføres på klinikken eller en blir henvist til en spesialist i oralkirurgi. En må regne med noe ubehag eller vondt etter operasjonen, men det er heldigvis veldig sjeldent med permanente problemer/komplikasjoner. 
Les mer om kirurgisk fjerning av tann.

Retinerte tenner er tenner som ligger gjemt i kjeven og som ikke bryter frem på vanlig måte. Årsaken til dette kan være at tannanlegget er feilplassert eller at tannen kan ha et frembruddshinder. For at tannen skal kunne komme frem i normal posisjon, kreves det ofte en kombinasjon av kirurgisk og kjeveortopedisk behandling. Les mer her

Våre behandlere

Har du problemer eller spørsmål om en visdomstann?
Kontakt din nærmeste klinikk