Colosseum Dental Group er et ledende pan-europeisk tannlegekonsern. Vi bruker den nyeste teknologien for å tilby tjenester av høy kvalitet, med fokus på utmerket pasientbehandling.

Colosseum Dental Group driver mer enn 620 moderne, velutstyrte klinikker og 50 laboratorier i elleve europeiske markeder. Konsernet omsetter for 1,1 milliard Euro og sysselsetter mer enn 12 500 behandlere og assistenter. Colosseum Dental Group eies av familien Jacobs, gjennom selskapet Jacobs Holding. Jacobs Holding vier hele sitt økonomiske utbytte til veldedighetsorganisasjonen Jacobs Foundation, som støtter ungdommer og barns utvikling gjennom globale prosjekter.

Vi investerer i innovasjoner, bruker moderne teknologier og implementerer digitale arbeidsflyter til fordel for våre pasienter og klinikkteam. Vi bygger Colosseum Dental Group til å være i tråd med vår ambisjon om å være en best-in-class arbeidsgiver og partner for våre fagfolk. Vi gjennomfører en årlig medarbeiderundersøkelse for alle kolleger, ledet av den internasjonale Great Place to Work-organisasjonen.

Vår misjon

Vår misjon er å tilby moderne tannbehandlingstjenester av høy kvalitet til fordel for pasienter, tannleger, kolleger og aksjonærer, og streber etter kontinuerlig vekst og fortreffelighet.

Vår visjon er å bli den pan-europeiske lederen og Employer of Choice innen tannbehandling.

Som en verdidrevet gruppe styres vi av tre grunnleggende prinsipper som reflekterer en forpliktelse til kvalitetstannpleie og gir en utmerket pasientopplevelse. Verdiene våre etterleves av teamene hver dag: vi ønsker å gi best mulig tannpleie og tilbud til våre pasienter, vi skaper samarbeider mellom alle våre markeder for å skape positiv innvirkning, og omsorg i alt vi gjør.

Illustrasjon av Colosseum Dental Groups verdier: collaboration, care, entrepeneurship
Colosseum Dental Groups verdier

Colosseum Dental Groups majoritetsaksjonær er Jacobs Holding, et globalt profesjonelt investeringsselskap med base i Zürich, Sveits. Jacobs Holding har en langsiktig forpliktelse til tannbehandling gjennom sin investering i Colosseum Dental Group i Europa og North American Dental Group i USA. Entreprenørskap og langsiktig verdiskaping for en veldedig sak står sentralt i arven til Jacobs. Jacobs Holdings eneste økonomiske begunstigede er Jacobs Foundation, en av verdens ledende veldedige stiftelser, dedikert til utvikling av barn og unge på global skala.

Colosseum Dental Groups oppgave er å tilby tannlegetjenester som opprettholder og forbedrer pasientens munnhelse og bredere velvære. Ved å oppfylle vårt oppdrag, forsterker vi vårt bredere formål, og støtter det langsiktige arbeidet til Jacobs Foundation.

På et operasjonelt nivå streber vi etter å være en god nabo gjennom bærekraftige globale anskaffelser, lokalt samfunnsansvar og miljømessige bærekraftsprogrammer.

Colosseum Dental Group bryr seg om våre pasienter, våre folk og lokalsamfunnene vi opererer i, i tillegg til å samarbeide i et internasjonalt nettverk til beste for alle. Vi bryr oss!

Colosseum Dental Group
Lærere for barn og unge i klasserom fra Jacobs Foundation.
Jacobs Foundation fokuserer på læring for barn og unge.

Jacobs Foundation - en veldedig organisasjon

Jacobs Foundation en av verdens ledende veldedige organisasjoner for barn og unge som investerer i unge menneskers fremtid. Målet for organisasjonen er at barn og unge skal bli sosialt ansvarlige og produktive medlemmer av samfunnet. Stiftelsen mener alle barn må gis lik tilgang til utdanning og bedre muligheter for personlig utvikling. Alle barn skal få sjansen til å oppnå sitt sanne potensial, uavhengig av bakgrunn, bosted eller familiens inntektsnivå.

Stiftelsen styres av forskning som viser at barn har en enorm kapasitet til å lære, spesielt når de får gunstige forhold og omgivelser. Dette er grunnen til at stiftelsen, som en del av 2030-strategien, har lovet å investere 500 millioner sveitsiske franc i løpet av de neste ti årene for å støtte skoler i å tilby kvalitetsutdanning og for å transformere utdanningssystemer rundt om i verden med det endelige målet å gi barn og ungdom mer praktisk kunnskap, ferdigheter, holdninger, verktøy og rettferdige muligheter til å nå sitt fulle læringspotensial og trives sammen.

Jacobs Foundation fokuserer på å forstå og omfavne variasjon i læring i de første årene (2-12 år). Tilnærmingen er designet for å fremme læring fra bevis til handling til systemer på tvers av ulike kontekster.

Fokusområder for Jacobs Foundation

Jacobs Foundations kjernekompetanse

  • Finansiering av forskning for å fremme generering og praktisk bruk av bevis om menneskelig læring og utvikling med innvirkning på politikk og praksis.
  • Å danne samarbeid mellom interessenter og myndigheter, industri, skoler og organisasjoner med sosiale formål for å utnytte ressursene og øke kapasiteten til å skalere opp effektive utdanningspolitikker og praksiser i fellesskap.
  • Støtte politisk innovasjon ved å lette tilgangen til kunnskap, data og verktøy for å fremme læring og praksis, sette i gang endringsprosesser og inspirere lederskaps tilnærminger.
  • Bruk av innovative finansielle instrumenter for å skape en positiv effekt i stor skala og muliggjøre tredjeparts investeringer som ellers ikke ville vært mulig.

Jacobs Foundations strategi er forankret i forpliktelsen til å være en ledende læringsstiftelse som omfavner en læringskultur, og proaktivt deler det som er lært for å inspirere systemer til å endre transformasjon utenfor deres direkte rekkevidde.

De strukturerer strategien sin langs tre sammenvevde læringsdimensjoner – læringssinn, læringsskoler og læringssamfunn – som danner grunnlaget for deres 2030-strategi.