Hils på vår dyktige Fag- og kvalitetsansvarlig Anneli Skoog

Anneli Skoog Fag og kvalitetsansvarlig

Hva er din rolle i Colosseum Tannlege?

Jeg arbeider som Fag- og kvalitetsansvarlig med hovedfokus på pasientsikkerhet. En viktig oppgave er å påse at vi arbeider innenfor alle de lover og retningslinjer som gjelder for vår bransje og for en bedrift som er så stort som vi er.

Det å kontinuerlig arbeide med avvik og finne bedre måter å gjøre ting på er noe av det viktigste vi gjør. Samtidig er det å dele denne kunnskapen og utvikle oss, en viktig oppgave for alle som jobber i Colosseum Tannlege.

I dag er vårt fokus mer og mer mot bærekraft og det å inkludere en mer bærekraftig måte å arbeide på, og ikke minst rapportere på det arbeidet som vi gjør.

Hva er din utdannelse og din bakgrunn?

Jeg utdannet meg egentlig først som «voksen».

Da jeg var yngre arbeidet jeg innen restaurant, hotell og i handelsbransjen. Vinteren 2011 var jeg ferdig utdannet tannlege ved Gøteborgs Universitet og har vært i bransjen siden. Først som privat tannlege i Sverige, deretter 5 år som leder i offentlig tannhelsetjeneste i Østfold/Viken. Siden våren 2021 har jeg arbeidet i min nåværende rolle i Colosseum Tannlege.

Hva betyr bærekraft for deg i vår bransje?

Det er gledelig å se at vi allerede nå arbeider i henhold til mange av FNs sine bærekraftsmål og at våre eiere tar et samfunnsansvar.

I vår bransje kommer alltid pasientsikkerhet og hygiene til å være første prioritet. Det må finnes løsninger som er mer bærekraftige, men som samtidig ikke utfordrer pasientsikkerheten, tenker jeg.

Å tenke nytt og utfordre oss selv på å finne disse løsningene er en engasjerende og spennende oppgave for oss! Eksempler på dette kan være at vi kan tenke annerledes når det kommer til terapiplanlegging. Vi må planlegge behandlingen slik at vi får utført mest mulig av behandlingen med det samme engangsutstyret. Da slipper vi å hente ting utenfor rommet underveis.

Faktorer jeg mener vi må se på er:

  • Kan vi innenfor dagens regelverk resirkulere mer enn det vi gjør i dag ute på våre klinikker?
  • Finnes det mer miljøvennlige engangsprodukter som vi kan velge i stedet for?
  • Er det stoffer på klinikken som kan byttes ut mot mer miljøvennlige produkter?

Hva er de mest kritiske faktorene å ta fatt på hos oss?

Akkurat det skal vi snart finne ut av i en klimaanalyse som vil bli utgangspunktet for vårt forbedringsarbeid fremover.

Vi er mange ansatte, så alles bidrag er viktig og vil utgjøre en forskjell.

Små endringer i våre behandlingsrom, som bruk av unødvendig engangsutstyr, som må kastes selv om det ikke har vært brukt. Hvis vi unngår dette, vil vi spare store mengder CO2 samlet på et år! Våre assistenter er superviktige i vårt bærekrafts arbeid.

Men for å være tydelig, gjenbruk av hansker, eller hansker i korridoren vil jeg ikke se!!!

Les mer om vår kvalitets- og bærekraftsarbeid her.

Aktuelle artikler