To tannleger på tannlegekontor smiler

Tannbehandling med narkose

Tannbehandling i narkose tilbys til de pasientene med tannlegefrykt, sterk brekningsrefleks eller som har andre sykdommer eller diagnoser som gjør det vanskelig å utføre en tannbehandling på vanlig vis.

Ved bruk av narkose som sedasjon, sover man gjennom hele behandlingen. Narkose skiller seg fra intravenøs sedasjon ved at det gis en høyere dose narkosemedisin enn ved intravenøs sedasjon. Det fører til at man under narkose ikke puster selv, men pasienten ligger i en pustemaskin under behandlingen.

Mens du gjør det overvåkes du tett av en erfaren anestesilege gjennom hele behandlingen.

Spesialist og assistent utfører kirurgisk inngrep.
Spesialist og assistent utfører et kirurgisk inngrep.

Viktig å vite før narkose

  • Husk å oppgi informasjon om alle sykdommer og bruk av medisiner (også p-piller) til tannlegen, og gi beskjed med én gang om du er forkjølet, har sår hals eller føler deg dårlig.
  • Kle deg praktisk med lave sko uten hel, og ta på ermer som kan brettes over albuen.
  • 6 timer før behandlingen kan du ikke spise, tygge tyggegummi eller pastiller, røyke eller drikke tykke drikker. Klare drikker som kaffe og te uten melk, vann og saft, kan drikkes opptil to timer før behandlingen
  • Møt opp til behandling minst 30 minutter før den begynner og husk at du må ha med noen som kan kjøre deg hjem fra klinikken.
  • Avbestilling må skje minst én uke i forveien.

Viktig å vite etter narkose

  • Man føler seg raskt frisk etter behandlingen, men vil være påvirket av narkosemedisinen resten av dagen. Derfor er det nødvendig å ha tilsyn det neste døgnet og ta det rolig.
  • Du kan ikke kjøre bil igjen før det har gått ett til to døgn.
  • Man har ingen minne av hva som skjer under narkosebehandlingen, og vil heller ikke huske noe i etterkant.

Narkose er en type sedasjon der narkosemedisin gis direkte inn i blodåren. Når du er i full narkose puster du ikke selv, men man ligger i en pustemaskin under behandlingen.

Narkose hos tannlegen tilbys pasienter med tannlegeskrekk, sterk brekningsrefleks, sykdommer eller andre diagnoser som gjør det vanskelig å utføre tannbehandling på vanlig vis.

Noen helsetilstander utelukker intravenøs sedasjon eller narkose, og dette vurderer anestesilegen. Anestesilegen velger også medisintype og dosering på grunnlag av hver enkelt pasient sin helsetilstand, og det er derfor svært viktig at helseskjemaer fylles ut korrekt og at tannlegen er blitt informert om alle relevante helseopplysninger.

Våre behandlere

Ønsker du å vite mer om narkose ved tannbehandling?
Se våre klinikker