Tannpleier jobber med tannprotese

Tannprotese

En tannprotese er en erstatning for alle eller noen tenner man har mistet, og den kan tas av. Dette er svært praktisk når du skal sove. Tannprotese er det vi tidligere kalte gebiss.

Når først en eller flere tenner er gått tapt må du sammen med tannlegen vurdere hvilken proteseløsning som passer deg best. I de fleste tilfeller er faste ltannproteser best. Faste tannproteser slik som implantatkroner, implantatbro eller tannbro vil i større grad føles som dine egne tenner.

Sammenlignet med løse proteser er kostnaden noe høyere og tilvirkningstiden til endelig konstruksjon kan være litt lenger. Brukervennlighet og holdbarheten er bedre, sammenlignet med løse proteser. 

En delprotese er en avtakbar tannprotese med støpt metallskjelett som kan erstatte en eller flere tenner. Denne type proteser har kroker som fester protesen til de naturlige, gjenværende tenner og sitter derfor betydelig bedre enn helproteser.

En helprotese er en tannerstatning som benyttes når alle tennene i kjeven mangler.

En overdenture er en protese som er designet for å gå over tennene eller tannimplantater.

Oralprotetiker Christian Skoe Berntsen
Christian BerntsenTannlege Skien
Det er viktig for meg som tannlege å gi pasienten god informasjon om de forskjellige mulighetene, og la pasienten velge hva som er den beste løsningen for pasienten. Løsningen baseres både på estetikk og funksjon. Det er viktig at en tannkrone gjenskaper en tanns form og funksjon.
Ønsker du en vurdering av tannprotese?
Bestill time til konsultasjon

Hvordan foregår behandlingen?

Etter undersøkelse vil tannlegen ta en avstøpning av din kjeve. Tannteknikerne vil så tilpasse en voksoppbygging av protesen. Denne vil så gjøres om til akryl og tilpasses slik at den passer i din munn. Etter utlevering av protesen må man regne med at tilpasningen av protesen tar noe tid. Det er ikke uvanlig at tannlegen må foreta beslipninger på protesen i etterkant for at protesen skal tilpasse seg bedre. Det går 2 – 4 uker fra man starter en behandling til protesen er ferdig tilvirket. I spesielle tilfeller kanprotesen bli levert på kortere tid.

Våre tannleger