Intravenøs sedasjon

Intravenøs sedasjon benyttes dersom tannbehandling ikke lar seg gjennomføre på vanlig vis. Det gjelder blant annet pasienter med tannlegeskrekk eller pasienter som har sterke brekningsreflekser. 

Intravenøs sedasjon er en lett narkose og utføres av en anestesilege som holder tett oppsyn mens tannlegen utfører tannbehandlingen. Under en slik sedasjon sover pasienten, men kan vekkes dersom det er behov for det.  

Intravenøs sedasjon gis til de pasientene med tannlegeskrekk eller sterke brekningsreflekser og benyttes dersom en tannbehandling ikke lar seg gjennomføre på vanlig vis.  

Har du tannlegefrykt eller odontofobi? Kontakt våre klinikker og vi vil hjelpe deg!

VIKITG Å VITE OM INTRAVENØS SEDASJON 

  • Vi anbefaler å ha med deg følge til og fra klinikken.  
  • Husk å oppgi informasjon om alle sykdommer og bruk av medisiner (gjelder også p-piller) til tannlegen, og gi beskjed med én gang om du er forkjølet, har sår hals eller føler deg dårlig.  
  • Kle deg i praktiske sko med lav hæl, og ta på armer som kan brettes over albuen.  
  • 6 timer før behandlingen kan du ikke spise, tygge tyggegummi eller pastiller, røyke eller drikke tykke drikker. Klare drikker som for eksempel kaffe og te uten melk, vann eller saft kan drikkes opptil to timer før behandlingen.  
  • Møt opp til behandlingen senest 30 minutter før den begynner.  
  • Avbestilling må skje minst én uke i forveien. 

VIKTIG Å VITE ETTER Å HA FÅTT INTRAVENØS SEDASJON 

  • Man har ikke noe minne av hva som skjer under intravenøs sedasjon og vil heller ikke huske noe i etterkant.  
  • Man føler seg raskt frisk etter behandlingen, men vil være påvirket av narkosemedisinen resten av dagen.  
  • Ha tilsyn det neste døgnet og ta det rolig. 
  • Du kan ikke kjøre bil igjen før det har gått ett til to døgn.  

FAQ 

Hva er intravenøs sedasjon?  

Intravenøs sedasjon er en lett narkose. I motsetning til narkose puster man selv under intravenøs sedasjon. Man sover under behandlingen, men kan vekkes ved behov underveis. De fleste husker ingenting av behandlingen, men man kan huske små glimt dersom man blir vekket underveis.  

Når brukes intravenøs sedasjon?  

Det brukes når pasienten ikke er i stand til å gjennomføre tannbehandlingen på vanlig vis. Det kan skyldes sterk tannlegefrykt, eller odontofobi, eller sterke brekningsreflekser.  

Hvem kan få det?  

Det er noen helsetilstander som utelukker intravenøs sedasjon, og dette vurderer anestesilegen. Anestesilegen velger også medisintype og dosering basert på hver enkelt pasients helsetilstand. 

Derfor er det svært viktig at helseskjemaer blir fylt ut korrekt og at tannlegen er informert om alle relevante helseopplysninger.  

Hvordan gis intravenøs sedasjon? 

Narkosemedisinen gis direkte inn i blodåren via en venekanyle som settes under huden på hånden eller underarmen. 

Finn din tannklinikk

På disse tannklinikkene utføres tannbehandling i intravenøs sedasjon: