Colosseum Tannlege og Kreftforeningen har inngått strategisk samarbeid

Smilende mann og dame

Colosseum Tannlege er nå en av Kreftforeningens hovedpartnere!

Samarbeidet skal øke kunnskapen om sammenhenger mellom ulike kreftbehandlinger og tannhelse, og bidra med informasjon til utsatte om hvordan dårlig tannhelse i forbindelse med kreftbehandling kan forebygges. Dette er spennende og motiverende fordi vi er i en posisjon som fageksperter, som kan hjelpe mange mennesker.

Logo kreftforeningen
Generalsekretaer Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen
Ingrid Stenstadvold RoosGeneralsekretær i Kreftforeningen
" - Dette er en spennende form for strategisk samarbeid, som passer godt med Kreftforeningens strategi og målsettinger. Vi ser frem til å kunne jobbe tett med Colosseum Tannlege for å dele målrettet og viktig kunnskap i forbindelse med våre kampanjer med forebyggende arbeid."

Vi kan gjøre en stor forskjell!

Gjennom samarbeidet ønsker vi å bidra til å utvikle og formidle informasjon og kunnskap om tannhelse i forbindelse med kreftbehandling. Målet er å gjøre både behandlingen, og tiden etter, bedre for den kreftrammede. Sammen med Kreftforeningen skal Colosseum Tannlege utvikle informasjonsmateriell til kreftrammede, og gjøre informasjonen mer tilgjengelig.
I de større byene finnes «Vardensentre». Her skal representanter fra Colosseum Tannlege være til stede for kreftrammede og pårørende, og informere og bidra til økt kunnskap om forebygging av dårlig tannhelse ved kreftbehandling.
De fleste mennesker vil i løpet av livet møte kreft på en eller annen måte, enten ved egen sykdom eller noen i nær relasjon. I dag overlever 3 av 4 kreft. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden, takket være forskning og bedre metoder for tidlig oppdagelse.

Kreftforeningen støtter forskning som kommer ulike kreftformer til gode, og mener det er viktig å støtte hele bredden av kreftforskning - fra grunnforskning til utprøving av ny behandling. I 2023 bevilget Kreftforeningen over 296 millioner kroner til forskning.

Så, hvordan kan vi oppnå disse målene?

Vi ønsker at våre erfarne behandlere vil bidra til å oppdage kreft i munnhulen i en tidlig fase, slik at vi kan bidra til å forebygge alvorlig kreftsykdom. Samtidig ønsker vi, at vi sammen med Kreftforeningen, kan opplyse om forebygging og refusjonsmuligheter for å lette situasjonen for dem som blir rammet. Tenner er gjerne ikke det første man tenker på når man får en kreftdiagnose og altfor mange er ikke klare over at kreftbehandlingen kan ha stor innvirkning på tannhelsen.

Sammen skal vi gjøre en forskjell.

Les også:

Kan tannhelseproblemer forebygges

Tannhelsen påvirker din generelle helse

Andre artikler