Vurdering av røntgenbilder.

Røntgen

Røntgen tas ofte i forbindelse med den årlige tannsjekken, for å sjekke din tannstatus, risiko for karies og andre forhold i munnen. På en tannsjekk tar tannlegen vanligvis 2-4 røntgenbilder. Andre ganger må man ta røntgen før tannregulering eller kirurgiske inngrep Hos Colosseum Tannlege har vi et bredt røntgentilbud.

Det viser oss informasjon som ikke er synlig for det blotte øye, altså mellom tenner eller under fyllinger og omkringliggende ben. Røntgen er et viktig verktøy for oss tannleger for å stille riktige diagnoser og for å planlegge riktig behandling.

Vanlig røntgen

Apparater for vanlig tannrøntgen (intraoral tannrøntgen) er de vanligste apparatene for avbildning av tenner, og det røntgenapparatet som de fleste av oss er velkjent med. Selve røntgenapparatet er montert i behandlingsrommet, ved selve tannlegestolen. Detektoren plasseres inni pasientens munn og holdes på plass av tennene. Bildene fra intraoral røntgen tas ofte som et supplement til den årlige Tannsjekken og brukes blant annet til å sjekke om du har hull i tennene.

OPG - panoramarøntgen

Panoramarøntgen, også kalt orthopantomograf (OPG), er et røntgenapparat som kan gjøre et skann av hele kjeven. Pasienten sitter eller står, mens røntgenrør og detektor roterer rundt pasientens hode. Panoramarøntgen gir panoramabilder av hele kjeven. Eksempler på bruksområder er implantat- og proteseplanlegging samt lokalisering av visdomstenner som ikke har kommet opp. Panoramarøntgen brukes også til vurdering av tannregulering hos barn/ungdom.

CBCT- 3D røntgen utføres på en kvinne.
CBCT- 3D røntgen utføres på en kvinne.

CBCT - røntgen

Et røntgenapparat som baserer seg på CT-teknologi er CBCT. Apparatet benytter et kjegleformet stråleknippe som roterer rundt pasientens hode. En rotasjon gjør det mulig å rekonstruere avanserte snittbilder, dvs. bilder som ligger oppå hverandre i lag/snitt, og 3-dimensjonale volumbilder. CBCT-bildene gir muligheter for diagnostisering og planlegging av behandling innen ulike problemstillinger. Eksempelvis lokalisering av tenner som ikke har kommet opp, trauma, implantatplanlegging og planlegging i forbindelse med kirurgi. 

CEPH - røntgen

En cephalostat (ceph) er et røntgenapparat som tar røntgenbilder av hele hodet sett i profil. Ceph-bilder brukes særlig innen tannregulering for å beregne hvordan pasientens kjeve og omkringliggende bein vil påvirkes av en kjeveortopedisk behandling (f.eks. behandling av bittfeil og tannstillingsfeil med tannregulering). Ceph-bilder kan også gi tannlegen informasjon om tennenes og kjevens vekstmønster.

Vanligvis tar tannlegen og teamet mange røntgenbilder hver eneste dag. Så for å minimere strålingsdosen vi blir utsatt for er det anbefalt at vi flytter oss bort fra strålekilden.

Det finnes et prinsipp som alle tannleger følger, dette heter ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable – så lav stråledose som mulig). Nytteverdien av stråling skal også være større enn risikoen.

Tannrøntgen er et viktig ledd av den forebyggende behandlingen, og med digitalt røntgen er dosen røntgenstråler ufarlig og kraftig redusert. Gravide kan trygt ta alle typer røntgen hos tannlegen.

Les mer på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Ved fotografering av tennene/kjeven brukes relativt små strålefelt. Strålingen er rettet mot munn og kjeve, og mesteparten absorberes i kjevepartiet. Stråledosen til pasientens hud og kjeve er lave, og spredt stråling ned til mageområdet er neglisjerbar.

Gravide kan derfor trygt ta alle typer røntgen hos tannlegen.

Ønsker du å bestille røntgen?
Kontakt ønsket klinikk