Bedøvelse

Det er ingen grunn til å engste seg før en tannbehandling. I dag benyttes bedøvelse under alle behandlinger og er svært skånsomt. 

Det er ingen grunn til engstelse ved tannbehandling hos oss. Vi tilbyr svært skånsomt utstyr ved bedøvelse, i tillegg bedøver vi også hudoverflaten med en gel i forkant av injeksjonen.  

Bedøvelse benyttes under alle behandlinger, selv under narkose og intravenøs sedasjon. Selv de svært små injeksjonene kan ved noen av våre klinikker byttes ut med en enda mindre datastyrt variant.  

FAQ 

Hva er bedøvelse? 

Bedøvelse gjør området i munnen som skal behandles ufølsomt for smerte.  

Når får man bedøvelse hos tannlegen?  

Bedøvelse benyttes under alle våre behandlinger, også under narkose og intravenøs sedasjon. I tillegg bedøver vi hudoverflaten med en gel før injeksjonen settes.  

Hvem kan få bedøvelse? 

I utgangspunktet kan alle få bedøvelse, men det finnes noen som ikke tåler de mest vanlige bedøvelsesmidlene. Hos oss benytter vi blant annet, Xylocain-Adrenalin, Citanest-Octapressin og Carbocain. Og Xylocain-Adrenalin skal man være forsiktig med dersom pasienten har hjertesykdommer eller som tar visse medisinske preparater.  

I disse tilfellene vil vi ta i bruk andre sammensetninger av bedøvelsesmidler.  

Når går bedøvelsen ut? 

Bedøvelsen går ut etter cirka 2-4 timer. I denne tidsperioden skal man være forsiktig med inntak av mat og drikke, da man ikke vil kjenne om man kan brenne seg eller bite seg.  

Bedøvelsesmiddelet Xylocain-Adrenalin vil påvirke hjertet noe, men det går som regel raskt over og vil ikke merkes etter tannlegetimen.