To ansatte smiler ved tannlegestol

Bedøvelse

Bedøvelse hos tannlege benyttes under alle behandlinger og er et tilbud alle våre pasienter får. I dag er bedøvelse svært skånsomt og sørger for en smertefri behandling.

Det er ingen grunn til engstelse ved tannbehandling hos oss. Vi tilbyr svært skånsomt utstyr, i tillegg bedøver vi også hudoverflaten med en gel/bedøvelseskrem i forkant av injeksjonen.

Hos oss er alle behandlinger smertefrie. Eksempler på behandlinger som gis bedøvelse er blant annet tanntrekking.

Bedøvelse hos tannlege benyttes under alle behandlinger, selv under narkose og intravenøs sedasjon. Selv de svært små injeksjonene kan ved noen av våre klinikker byttes ut med en enda mindre datastyrt variant.

Bedøvelse tannlege

Bedøvelse gjør området i munnen som skal behandles ufølsom for smerte.

Det benyttes under alle våre behandlinger, også under narkose og intravenøs sedasjon. I tillegg bedøver vi hudoverflaten med en gel før injeksjonen settes.

I utgangspunktet kan alle få bedøvelse, men det finnes noen som ikke tåler de mest vanlige bedøvelsesmidlene. Hos oss benytter vi blant annet, Xylocain-Adrenalin, Citanest-Octapressin og Carbocain. Og Xylocain-Adrenalin skal man være forsiktig med dersom pasienten har hjertesykdommer eller som tar visse medisinske preparater.

I disse tilfellene vil vi ta i bruk andre sammensetninger av bedøvelsesmidler.

Det er også mulig å få en overflatebedøvelse. Dette er en bedøvelseskrem som påføres det aktuelle området tannlegen kommer til å sette bedøvelse med sprøyte. Hensikten med dette er å redusere følelsen av selve «stikket» til det minimale. Injeksjonene er små og vi tar oss god tid til dette for å gjøre opplevelsen best mulig for deg.

The Wand bedøver tannkjøttet kontinuerlig. Bedøvelsen settes med en tynn kanyle, og på den måten merker du svært lite til stikket. The Wand, også kalt tryllestaven, ser ut som en liten penn, med en liten, tynn nål.

Det tar litt lenger tid å sette bedøvelse med The Wand, da bedøvelsesmiddelet føres langsomt inn i vevet.Prinsippet bak bedøvelsesteknikken er at det brukes en digital pumpe, som doserer bedøvelsesvæsken svært langsomt inn i vevet rundt tannen.

Fordelen med The Wand er at man kan ofte bedøve én enkelt tann uten at leppe og tunge er bedøvet i mange timer etterpå.

Den går ut etter cirka 2-4 timer. I denne tidsperioden skal man være forsiktig med inntak av mat og drikke, da man ikke vil kjenne om man kan brenne seg eller bite seg.

Bedøvelsesmidlet Xylocain-Adrenalin vil påvirke hjertet noe, men det går som regel raskt over og vil ikke merkes etter tannlegetimen.

Våre behandlere