Beroligende tabletter tannlege

Beroligende tabletter

Beroligende tabletter hos tannlege er en type sedasjon som er angstdempende. Denne typen sedasjon egner seg for engstelige pasienter som har vanskelig for å gjennomføre en tannbehandling.

For pasienter som av ulike årsaker har tannlegeskrekk eller odontofobi og som har vanskelig for å gjennomføre en tannbehandling, kan beroligende tabletter før behandlingen egne seg.

Snakk med din Colosseum Tannlege hvis du har behov for angstdempende tabletter i forbindelse med en undersøkelse eller behandling.

Denne typen beroligende tabletter hos tannlege egner seg for pasienter som har vanskelig for å gjennomføre en tannbehandling.

Beroligende tabletter som en form for bedøvelse må avtales med tannlegen, og gis senest 30 minutter før tannlegetimen.

Snakk med din Colosseum Tannlege hvis du har behov for angstdempende tabletter i forbindelse med en undersøkelse eller behandling.

Tablettene må tas på klinikken senest 30 minutter før behandlingen dersom det er avtalt med tannlegen. Dette er for å gi medikamentene tid til å virke. For å gi tablettene god effekt er det viktig at du unngår mat og drikke i minst to timer før behandlingen begynner.

Møt opp på klinikken i god tid og ha med deg noen som kan kjøre deg hjem. Du kan ikke kjøre hjem selv. Det må gå minst 24 timer før du kan kjøre bil igjen.

Du vil være påvirket av tablettene i minst et døgn, og tannlegen vil gi ytterligere informasjon om dette. Fordi man fremdeles er påvirket av tablettene resten av dagen anbefaler vi å ta det rolig etter tannlegetimen.

Våre behandlere

Ønsker du å vite hvilke klinikker som tilbyr denne behandlingen?
Se våre klinikker her