Spesialist og assistent utfører fjerning av kjevecyster.

Fjerning av cyste i kjeven

Fjerning av cyste i kjeven er en behandling som fjerner eller tømmer cysten for væske. En kjevecyste er et hulrom i kjeven fylt av væske. Cystene er som regel saktevoksende og vil gradvis uthule knokkelen som er involvert. Tennene i nærheten av cysten kan forskyves eller skades som følge av cystens vekst. Cyster i kjeven er relativt vanlig.

De vanligste kjevecyster oppstår som følge av en infeksjon, hvor tannrotcyster oppstår i forbindelse med betennelsestilstander fra tannroten, mens follikulærcyster oppstår fra bløtvevet rundt tannkronen til en ikke fremkommet tann – for eksempel en visdomstann.

Cyster gir som regel lite symptomer da de vokster sakte. De kan også bli infiserte, og kan da gi smerter og andre infeksjonssymptomer.

Fjerning av cyste i kjeven foregår hovedsaklig kirurgisk med lokalbedøvelse. Man kan gjennomføre en fullstendig fjerning (cystektomi) eller en gradvis fjerning (cystostomi). I enkelte tilfeller der cysten for eksempel utgår fra en tannrotbetennelse, kan behandlingen være å rotfylle tannen først, før man fjerner cysten kirurgisk i etterkant.

Dersom cysten ligger rundt bløtvevet til en ikke-frembrudt visdomstann, fjerner man visdomstannen og cysten samtidig.

Kilde:

Øyri, Hauk: kjevecyste i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 11. april 2022 fra https://sml.snl.no/kjevecyste

Våre spesialister

Ønsker du å vite mer om denne behandlingen?
Bestill konsultasjonstime