I Norge har vi lenge vært bortskjemt med billig og tilgjengelig energi. I 2022 ga imidlertid økt fokus på strømprisen oss et mer bevisst og sunt forhold til forbruket vårt. Vi i Colosseum Tannlege har tatt dette på alvor, og satt oss som mål at vi i 2023 skal redusere eget strømforbruk med 7,5 %. Sammen med vår strømleverandør analyserer vi strømforbruket time for time på alle våre klinikker rundt om i landet. Fremfor alt har vi fokus på det vi kaller bunnlast, det vil si hvor stort forbruket er når klinikken faktisk er stengt. Vi har som mål å ha en bunnlast på 3-5 kWh.

Takket være tiltak som sikrer gode stengerutiner, gjennomgang av hvilket utstyr som skal og kan slås av samt redusert temperatur nattestid, ligger vi godt an til å vårt mål på 7,5 % reduksjon i energiforbruk. Kontinuerlig overvåking gjør at vi enkelt kan
oppdage avvik og korrigere forbruket.

Vi er stolte over at vi med relativt små grep får til store forbedringer. Vi har ikke investert penger for å oppnå reduksjonene. Vi har kun økt bevisstheten og satt fokus på denne stadig viktigere tematikken for oss – og for samfunnet for øvrig.

Færre produkter gir flere fordeler

I 2022 startet «Prosjekt Advance»: Et prosjekt med hensikt å redusere antallet produkter som daglig brukes på våre klinikker. Dette vil sikre at det er omsetning på disse og vil motvirke svinn.

Med en mer konsentrert forbrukermakt har vi også mulighet for å påvirke leverandørene til å tilby mer miljøvennlige alternativer. Færre leverandører
gir tettere samarbeid og smarte løsninger som gjør oss rustet til å møte miljøutfordringer, samt kravene til rapportering og åpenhet.

Sunn planet

Vi har bestemt oss for å ta ansvar for et mer bærekraftig samfunn. Vi ønsker å støtte våre pasienter og leverandører på veien mot en karbonfri fremtid gjennom å utvikle en mer sirkulær forretningsmodell. Dette innebærer å redusere avfall og iverksette tiltak på våre klinikker.

Finn ut mer om vår bærekraftssatsing «Healthy Planet».

Vi kan gjøre en forskjell - sammen

I 2022 og 2023 har vi gjort et vesentlig arbeid innenfor Kvalitet og bærekraft. I den forbindelse har vi identifisert elleve av FNs bærekraftsmål hvor vi kan bidra til å skape en verden som er mer velfungerende, inkluderende og bærekraftig. Vi har delt vår kvalitets- og bærekraftsatsing inn i 4 områder: Healthy Smiles, Healthy Planet, Healthy People og Healthy Business.

Les om vårt kvalitets- og bærekraftsarbeid.