Å skape sunne smil over hele landet, krever en langsiktig og bærekraftig strategi. Vi ønsker å tilby forebyggende tannbehandling som er tilgjengelig, pasientsikker, miljøvennlig og landsdekkende. Å etterstrebe at alle våre pasienter har en sunn munn hele livet, er grunnlaget for alt vi gjør.

I vårt arbeid med kvalitet og bærekraft har vi identifisert 11 av FNs bærekraftsmål hvor vi kan gjøre en reell forskjell. Vi har delt dem i fire underkategorier: Healthy Smiles, Healthy Planet, Healthy People og Healthy Business. I vår underkategori Healthy Smiles inkluderes mål 3 og mål 12.

Mål 3

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Vår kobling til målet:

Støtte lokale og globale initiativer innen forebyggende tannpleie.

Mål 12

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Vår kobling til målet:

Ansvarlig håndtering av kjemikalier og avfall. Kraftig redusere avfallsproduksjon.

Slik bidrar vi til bærekraftig og trygg tannpleie i hele Norge

2022 var et år med enorm vekst og i 2023 har vi fokusert på konsolidering, felles retningslinjer, og ikke minst et felles kodesystem. En konsensus rundt registrering av
utført behandling gir oss viktig informasjon med tanke på utviklingen av våre tjenester. Denne informasjonen vil også være viktig for tannbehandling av voksne og for interessenter utenfor vår organisasjon.

Andre større satsinger i organisasjonen nå er fokus på periodontal sykdom og tidlig oppdagelse av kreft i munnhulen. Colosseum Norge drifter Colosseum Academy, et
eget opplæringssted, som gjør det mulig med en helhetlig tilnærming til kvalitetsutvikling.

Våre ambisjoner og retninger
I tråd med vår visjon: «alle skal dra fra Colosseum Tannlege med et smil», er høykvalitetstannpleien vi tilbyr og leverer over hele landet vårt fremste bidrag til et bærekraftig samfunn.

Vår ambisjon

 • Vi fokuserer på forebyggende tannpleie og tilgjengelighet
 • Vi sikrer pasientsikkerhet og miljømessig bærekraft
 • Vi opprettholder trygge og sunne arbeidsmiljøer for personell og pasienter
 • Vi håndterer farlig avfall på riktig måte
 • Vi faser ut bruk av farlige kjemikalier
 • Vi opprettholder riktig bruk av antibiotika
 • Vi støtter lokale og globale initiativer innen forebyggende tannpleie
Ansatt med munnbind og tommel opp

Kvalitetsarbeid
og pasientsikkerhet

Høy sikkerhet for pasienter, medarbeidere og vår omverden er avgjørende for å kunne drive bærekraftig tannbehandling av høy kvalitet. En forutsetning for høy pasientsikkerhet er at alle medarbeidere har forståelse for hvordan ulike deler i en virksomhet samarbeider. Når feil oppstår er det sjelden individene som er hovedårsaken, men heller svikt i organisasjonen, arbeidsmiljøet eller bemanningen. Underliggende årsaker kan oppdages med et velfungerende avviksmeldingssystem, og gjennom en proaktiv
risikoidentifiseringsprosess.

Avvikshåndtering og en utviklet egenkontroll er viktige deler av det systematiske kvalitetsarbeidet, hvor målet er å oppdage og forebygge skader og kvalitetsproblemer. Det er viktig å finne årsaken til at et avvik skjer, for å kunne iverksette riktige tiltak slik at det ikke gjentar seg. Det viktigste er ikke å legge fokus på hvem som har gjort feil, men
på hvilke kvalitetsforbedringer som er nødvendige.

Colosseum Academy

Colosseum Academy er et kurssenter med fasiliteter i verdensklasse tilgjengelig
for alle leverandører og utøvere i tannhelsebransjen. Det ligger sentralt plassert
på Majorstuen i Oslo, med bare en liten spasertur fra byens kollektivtilbud.

Kurssenteret består av en stor forelesningssal, demo-stasjon og praksissal. Forelesningssalen har plass til ca. 35 deltagere og er utstyrt med lyd og bilde av toppkvalitet med direkte videooverføring fra demo-stasjonen i rommet
ved siden av.

Praksissalen, som er blant de mest moderne undervisningsfasilitetene i Norge, har 12 kliniske arbeidsstasjoner med motorer og fantomhoder. I tillegg er hver stasjon utstyrt
med mikroskop, egen skjerm som viser demonstrasjonen, samt 3D-visualisering for en helt unik kursopplevelse. Kurssenteret er også utstyrt med et eget røntgenrom med
både CBCT og intraoral røntgen.

Lokalet er til leie for eksterne kursholdere, les mer her.

  Har du behov for tannbehandling?
  Kontakt en av våre klinikker