Å skape sunne smil over hele landet, krever en langsiktig og bærekraftig strategi. Vi ønsker å tilby forebyggende tannbehandling som er tilgjengelig, pasientsikker, miljøvennlig og landsdekkende. Å etterstrebe at alle våre pasienter har en sunn munn hele livet, er grunnlaget for alt vi gjør.

I vårt arbeid med kvalitet og bærekraft har vi identifisert 11 av FNs bærekraftsmål hvor vi kan gjøre en reell forskjell. Vi har delt dem i fire underkategorier: Healthy Smiles, Healthy Planet, Healthy People og Healthy Business. I vår underkategori Healthy Smiles inkluderes mål 3 og mål 12.

Mål 3

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Vår kobling til målet:

Støtte lokale og globale initiativer innen forebyggende tannpleie.

Mål 12

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Vår kobling til målet:

Ansvarlig håndtering av kjemikalier og avfall. Kraftig redusere avfallsproduksjon.

En intakt tann er den mest holdbare

Forebyggende tiltak som profylaktiske behandlinger og regelmessige tannlegebesøk er avgjørende for å unngå problemer og dyrere behandlinger i fremtiden. Ved å sette søkelys på tilgjengelighet og forebyggende tiltak, kan vi sikre at så mange som mulig får tilgang til tannbehandling av høy kvalitet.

Vi vil også tilby de mest bærekraftige behandlingsmetodene når større behandlinger er nødvendig. Både for å redusere påvirkningen på miljøet, og for å sikre best mulig resultat for våre pasienter.

En langsiktig og bærekraftig strategi innebærer også at vi må fortsette å utvikle oss. Vi må lære om de nyeste metodene og teknologiene innen tannbehandling, slik at vi kan tilby de beste og mest bærekraftige behandlingsmetodene.

Vår ambisjon

 • Vi fokuserer på forebyggende tannpleie og tilgjengelighet
 • Vi sikrer pasientsikkerhet og miljømessig bærekraft
 • Vi opprettholder trygge og sunne arbeidsmiljøer for personell og pasienter
 • Vi håndterer farlig avfall på riktig måte
 • Vi faser ut bruk av farlige kjemikalier
 • Vi opprettholder riktig bruk av antibiotika
 • Vi støtter lokale og globale initiativer innen forebyggende tannpleie
Ansatt med munnbind og tommel opp

Kvalitetsarbeid
og pasientsikkerhet

Høy sikkerhet for pasienter, medarbeidere og vår omverden er avgjørende for å kunne drive bærekraftig tannbehandling av høy kvalitet. En forutsetning for høy pasientsikkerhet er at alle medarbeidere har forståelse for hvordan ulike deler i en virksomhet samarbeider. Når feil oppstår er det sjelden individene som er hovedårsaken, men heller svikt i organisasjonen, arbeidsmiljøet eller bemanningen. Underliggende årsaker kan oppdages med et velfungerende avviksmeldingssystem, og gjennom en proaktiv
risikoidentifiseringsprosess.

Avvikshåndtering og en utviklet egenkontroll er viktige deler av det systematiske kvalitetsarbeidet, hvor målet er å oppdage og forebygge skader og kvalitetsproblemer. Det er viktig å finne årsaken til at et avvik skjer, for å kunne iverksette riktige tiltak slik at det ikke gjentar seg. Det viktigste er ikke å legge fokus på hvem som har gjort feil, men
på hvilke kvalitetsforbedringer som er nødvendige.

Pasientinformasjon

Informasjon i tannlegestolen er av stor betydning for pasientens opplevelse hos oss. Derfor vektlegger vi alltid tydelig informasjon og god kommunikasjon med våre pasienter. For å imøtekomme lovkravene til pasientinformasjon bruker vi informasjonssystemet «Dental Info». Dette har gjort oss i stand til å informere våre
pasienter på en god og enkel måte. Systemet er integrert mot pasientjournalen og kan benyttes av både tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og spesialister.

Ved bruk av illustrasjoner, fotografier og utskrivbare tekster kan vi møte pasientenes behov for informasjon. Ved hjelp av skjematiske bilder kan vi tydeligere formidle ulike behandlinger, og sikre informert samtykke i forkant av behandling. I tillegg vil det være mulig for hjelpepersonell å yte enda bedre service, for eksempel ved spørsmål om gjeldende behandling.

Kurs og webinarer

Vi gjennomfører stadig undervisning og kursing av våre medarbeidere og behandlere. I tillegg til eksterne kurs har vi i 2022 gjennomført følgende nasjonale kurs og webinar sammen med våre dyktige fagfolk:

 • Interdisiplinær kjeveortoped
 • Kompositt i hverdagen
 • Offentlig støtte til tannbehandling i privat praksis
 • Kommunikasjon i tannhelsetjenesten
 • Endodontisk revisjonsbehandling
 • Alignerbehandling – mer enn bare rette tenner
 • En digital hverdag
 • Resepsjonistkurs
 • Basic assistance
 • Ny i Colosseum

GDPR-utdanning for alle

Alle medarbeidere gjennomfører et digitalt kurs i EUs personvernforordning (GDPR). For å følge forskriften, samt sikre håndteringen av våre pasienters og medarbeideres data, er denne grunnutdanningen i GDPR, og hvordan den påvirker vår virksomhet, obligatorisk for alle nye medarbeidere i Colosseum Tannlege.

Har du behov for tannbehandling?
Kontakt en av våre klinikker