Nye tider krever sterkere samfunnsengasjement

Global pandemi og krig i Ukraina har de siste årene ført til store omveltninger både for oss som individer og for samfunnet som helhet.

I denne turbulente tiden ønsker vi å bidra til positive endringer og støtte innen områder som bærekraft, mangfold og entreprenørskap. Vi har identifisert 11 av FNs bærekraftsmål hvor vi kan gjøre en reell forskjell. Disse har vi delt inn i fire satsningsområder der «Healthy People» er en av våre pilarer. Satsningen innebærer at vi skal kartlegge og forbedre tiltak, både for våre egne ansatte, ansatte i verdikjeden, i samfunnet og for våre pasienter.

Vi ønsker at alle skal ha en arbeidssituasjon som er langsiktig bærekraftig, med mulighet for både utvikling, arbeidsglede og trivsel. At vi trives og har det bra på jobb, er fundamentet i vår virksomhet.

I vår bærekraftssatsing «Healthy People» inkluderes FNs bærekraftmål 4, 5 og 6.

Mål 4

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Vår kobling til målet:

Oppmuntre til læring gjennom Colosseum Academy. Vår tilknytning til Jacobs Foundation.

Mål 5

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Vår kobling til målet:

Vurdere og evaluere sosiale forhold i vår virksomhet.

Mål 10

Redusere ulikhet i og mellom land.

Vår kobling til målet:

Sikre respekt for mennekserettigheter og adressere og endre diskriminerende strukturer innen organisasjonen.

Vår ambisjon:

  • Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, tiltrekke oss og beholde de beste og mest profesjonelle.
  • Vi identifiserer og vurderer negativ sosial påvirkning i virksomheten, hos leverandører og i forretningsforhold.
  • Vi sikrer respekt for menneskerettigheter.
  • Vi fremmer likestilling, mangfold og inkludering.
  • Vi er oppmerksomme og endrer diskriminerende strukturer.
Har du spørsmål om din tannhelse?
Kontakt en av våre klinikker