I vårt arbeid med kvalitet og bærekraft har vi identifisert 11 av FNs bærekraftsmål hvor vi kan gjøre en reell forskjell. Disse har vi delt inn i fire satsningsområder der «Healthy Business» er en av våre pilarer. I området «Healthy Business» inkluderes FNs bærekraftmål 8, 9 og 17.

Mål 8

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vår kobling til målet:

Beskytte arbeidstakeres rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Mål 9

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Vår kobling til målet:

Bærekraftig økonomisk vekst. Forbedre ressurseffektiviteten. Støtte forskning innen tannhelse.

Mål 17

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Vår kobling til målet:

Vi engasjerer oss i sosialt relevante spørsmål, er åpne om våre bærekraftstiltak, og skaper synergier med partnere og leverandører innen alle bærekraftsområder.

Våre ambisjoner:

  • Vi skaper gode forutsetninger for sunn og bærekraftig økonomi
  • Vi har et effektivt kvalitetsledelsessystem og arbeider kontinuerlig med forbedringer.
  • Vi har et sterkt engasjement for etisk og ansvarlig atferd
  • Vi er åpne om vårt bærekraftsarbeid, og sammen med partnere og leverandører skaper vi synergieffekter innen alle områder av bærekraft

Slik styrer vi mot en bærekraftig fremtid i hele Skandinavia

Sammen med våre søsterorganisasjoner, Colosseum Tandlægerne i Danmark og Smile Tandvård i Sverige, har vi opprettet en arbeidsgruppe og et bærekraftssamarbeid. Vi har ansatt Susanne Hulten i en splitter ny stilling; Head of Quality & Sustainability, som sammen med en styringsgruppe leder arbeidet. Styringsgruppen består av Norge, Sverige og Danmarks administrerende direktører og sjefstannleger, samt Colosseum Dental Groups Chief Medical Officer.

Styringsgruppens første oppgave har vært å utarbeide en felles bærekraftstrategi. I tiden fremover vil de også utarbeide forslag til årlige mål og handlingsplaner for bærekraftsarbeidet. Styringsgruppen møtes seks ganger i året for å sikre at virksomheten og de besluttede aktivitetene drives i henhold til planen.

Det faktum at alle de tre landene gjør dette sammen, gir kraft til vårt felles bærekraftsarbeid. Det betyr blant annet at vi kan synkronisere arbeidet
slik at nasjonale initiativer passer inn i den skandinaviske strategien, og bidrar til å oppnå nettverkets felles bærekraftsmål. Vi har også en styrke i å kunne
veilede hverandre innen bærekraftsområdet og i vår bærekraftsorganisasjon. Sammen er vi sterke!

Fokus på det viktigste og våre intressenter

Colosseum Tannlege har mange viktige intressenter og samarbeidspartnere; våre kunder, eksisterende og potensielle medarbeidere, eiere, bransjeorganisasjoner
og leverandører. Det er en selvfølge at Colosseum Tannlege skal drive virksomheten på en ansvarlig måte i forhold til alle disse aktørene. Derfor ønsker vi å føre regelmessig dialog både internt og med eksterne intressenter for å skape
enighet om bærekraft.

Pasient på venterom

Bedre tannbehandling for alle, med alt på et sted

Kortreist spesialistbehandling

Ved å samle flere mindre klinikker til større enheter oppnår vi mer effektiv drift og bedre sammenhengende pasientbehandling. Ikke bare
får pasientene tilgang til tverrfaglig spesialistbehandling uten å måtte henvises ut av klinikken. Sammenslåinger skaper også et større og
mer mangfoldig miljø. I sin tur fører dette til at det blir enklere å rekruttere og beholde dyktige tannhelsepersonell.

Bedre tilgang til avansert utstyr og teknologi

Større tannklinikker fører også til økt økonomisk bærekraft. Ved å dele på fellesutgifter, får vi tilgang til mer utstyr og teknologi. Dette
gjør at vi kan tilby mer avansert behandling og diagnostikk. Det blir også enklere å koordinere opplæring og faglig utvikling lokalt.

Kvalitet fra start med helt ny klinikk

Når tannklinikker vokser og utvider seg, kan det være nødvendig å flytte til nye lokaler. Selv om dette kan være en utfordring har det også en rekke fordeler:

  • Viktige punkter som rørledninger, tekniske rom, vannbehandlingssystemer, filtrering, desinfeksjon, luft- og vannkvalitet, elektrisk anlegg og ventilasjon kan kvalitetssikres fra start.
  • Større og mer moderne lokaler kan føre til en bedre arbeidsopplevelse for ansatte, som igjen kan føre til økt trivsel og lavere turnover.
  • Klinikken kan tilpasses og optimaliseres for å møte pasientenes behov. Dette kan omfatte alt fra større og mer moderne
    behandlingsrom, til tilpasning av ergonomiske, helse- og sikkerhetsstandarder.
  • Mulighet for standardisering av fellesfunksjoner og behandlingsrom.

Tilgjengelighet for flere

Moderne tannklinikker er designet for å tilby en trygg, effektiv og tilgjengelig tannbehandling for alle pasienter, uansett funksjonshemming eller bevegelsesvansker. «Byggenormen» stiller krav til at tannklinikker skal ha universell utforming, og disse kravene inkluderer blant annet bredere dører, tilgangsramper og heis. I tillegg må tannklinikken ha tilstrekkelig belysning, høy kontrast i farger og god akustikk for å sikre at alle pasienter kan kommunisere og samhandle med tannhelsepersonell på en god måte.

I 2022 investerte vi i bygging av nye klinikker,
utvidelse av klinikker og utstyr til klinikkene

Tønsberg – ny klinikk med 12 rom
Sandnes – ny klinikk med 14 rom
Rognan – ny klinikk med 5 rom
Kristiansund – ny klinikk med 7 rom
Bergen – utvidelse av klinikk med 8 nye rom (totalt 24 rom)

I 2022 investerte vi totalt 112 millioner kroner på slike byggeprosjekter. Fremover har vi flere prosjekter planlagt, blant annet i Stavanger og i Sandvika.

Har du spørsmål om din tannhelse?
Kontakt en av våre klinikker