Skallfasetter – urovekkende trend blant unge

Dame med skallfasetter

Skallfasetter, også kalt veneers, blir stadig mer populært blant unge. Trenden er dypt urovekkende og bør stanses, mener Kjetil Nilsen Kaland ved Colosseum Tannlege.

Særlig populær er behandlingen blant influensere som ønsker seg rettere, hvitere og mer «perfekte» tenner. Behandlingen er altså ikke medisinsk begrunnet, men et rent kosmetisk valg. Det er problematisk.

Skallfasetter er i utgangspunktet en behandling som skal erstatte manglende eller skadet tannsubstans, og er en behandlingsform man ofte bruker ved medfødte utviklingsforstyrrelser, sier Kaland.

Imidlertid har de aller fleste av oss helt normale, friske og fine tenner, og trenger ikke denne behandlingen.

– At en omfattende tannbehandling med fjerning av frisk tannsubstans skal bli en snarvei til et pent smil er veldig trist. Om man er misfornøyd med sin egen tannstilling finnes det mer skånsomme alternativer. Kjeveortopedisk behandling, nå også med gjennomsiktige skinner, vil i de aller fleste tilfeller være en mye mer fornuftig løsning, forklarer han.

Illustrasjon av Skallfasett utenpå egne tenner.
En skallfasett er et tynt lag med porselen som limes på tannflaten ut mot leppene. 

Skallfasetter kan få alvorlige konsekvenser

Uten ettertanke kan skallfasetter virke som en enkel og ufarlig vei til et perfekt smil, men slik er det ikke.

For personer med «normale» tenner må deler av tennenes emalje slipes bort for å lage plass til skallfasettene som skal limes på fremsiden. Selv om det fjernes så lite tannemalje som mulig, kan ikke prosessen angres når emaljen først er fjernet.

– Dersom man har måttet slipe på tennene er fasadebehandling irreversibelt. Det vil si at man ikke kan gå tilbake til sine naturlige tenner etterpå, understreker Kaland og legger til:

–Alle former for limt eller bondet tannbehandling må revideres eller gjøres om igjen på sikt. Dersom man får utført fasadebehandling av kosmetiske årsaker, skaffer man seg altså et vedlikeholdsproblem. Om man gjør dette i ung alder, må man påregne å gjøre dette flere ganger i løpet av tennenes levetid. I tillegg kan det å slipe på en tann føre til behov for rotfylling i fremtiden.

Behandlingen kan også gi konsekvenser som skeivt bitt, infeksjoner og knekte tenner.

Influensere trosser advarsler og påvirker unge følgere

Selv om flere influensere de siste årene har mottatt kraftig kritikk for å promotere plastisk kirurgi og kosmetiske inngrep i sine sosiale kanaler, tar stadig flere profiler sine unge følgere med på innsiden av utenlandske klinikker og glamoriserer tannbehandlingen.

– At influensere med et ungt publikum fremsnakker og reklamerer for slik behandling er en uting. Rene kosmetiske behandlinger gir et kunstig bilde av naturlig skjønnhet og er i de aller fleste tilfeller også svært kostbare. Jeg mener slikt fokus blant unge fører til en klar forverring av den mentale helsen, sier Kaland.

Å reklamere for risikofylte kosmetiske inngrep uten å informere om den mulige risikoen er heller ikke lovlig, ifølge bransjens egne regelverk. Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep sier blant annet at «markedsføring av kosmetiske inngrep ikke nedtone risikoen ved å gjennomføre det kosmetiske inngrepet Markedsføringen kan heller «ikke inneholde pre- og postoperative bilder», heter det.

Tannlege Kjetil Kaland ved Colosseum Tannlege Stavanger.
Tannlege Kjetil Kaland snakker om trenden med skallfasetter også kalt veeners blant influensere.

Problematisk med behandling i utlandet

I Norge er tannlegebransjen regulert av strenge etiske retningslinjer og styrt etter konservativprinsippet. Det betyr at man alltid bevarer så mye av tannen som mulig ved fasettbehandlinger. I tillegg er man forsikret gjennom den norske pasientskadeerstatningen (NPE), som er en god trygghet dersom behandlingen skulle vise seg å bli mislykket.

– En vanlig komplikasjon med fasader er at de kan løsne. Hvordan ordner man dette om tannlegen som skal fikse det er i utlandet? Det kan bli både komplisert og dyrt, påpeker Kaland. 

En annen fare ved behandling i utlandet er at pasienter ikke informeres godt nok om behandlingens risiko eller gis mer skånsomme alternativer. I enkelte tilfeller kan det resultere i at pasienter egentlig ikke vet hvilken prosedyre de faktisk skal gjennomgå, eller i verste fall får en annen behandling enn de tror – eksempelvis kroner i stedet for skallfasetter – der tennene slipes betydelig mer ned.

– Det å slipe hele kroner i stedet for fasader er en meget ugunstig snarvei som også øker sannsynligheten for fremtidige komplikasjoner betydelig, avslutter Kaland.

Husk alltid å rådføre deg med tannlegen din dersom du ønsker å rette på tannstilling og skjevheter. Det finnes flere typer behandlinger, og hvilken som er den beste varierer fra person til person.