Vi bryr oss

Mia og behandler ser i bok

«Good Neighbour» er et veldedighetsprosjekt som drives av Colosseum Dental Group. Hensikten med prosjektet er at vi, i alle våre land, skal være en god nabo for lokalsamfunnet rundt våre klinikker. Et «god nabo-prosjekt» kan være alt fra donering av julegaver til barn i familier med svak økonomi, pengestøtte til krigen i Ukraina og utdeling av tannbørster.

Gratis tannbehandling til vanskligstilte

Et eksempel fra i år er da vår klinikk i Stavanger sentrum inviterte til gratis tannbehandling for brukere av lavterskeltilbudet «Varmestuens Venner». Mange av disse er alkohol- og rusmisbrukere. Alle som ønsket tannbehandling, fikk dette helt uten kostnad. Fire tannleger, tannpleiere og assistenter stilte
frivillig opp, og ga sin fridag til disse pasientene. Stemningen var god på klinikken og selv den mest redde pasienten hadde en positiv opplevelse.
Pasientene fikk også med seg en goodiebag og litt varme klær.

Great place to work logo

Great place to work

For å opprettholde et sunt og bærekraftig arbeidsmiljø har Colosseum Tannlege siden 2018 gjennomført medarbeiderundersøkelsen «Great Place To Work» årlig. Her får ansatte og behandlere ved alle våre klinikker sagt sin mening om deres relasjon til ledelsen, jobben og fellesskapet.

I 2022 valgte hele 84 % å besvare undersøkelsen, noe som viser engasjerte medarbeidere som bryr seg om arbeidsplassen sin. Colosseum Tannlege har de siste årene hatt meget gode resultater på medarbeiderundersøkelsen og ble i 2022 Great Place To Work-sertifisert.

Med en kraftig vekst i antall ansatte det siste året, har det vært svært viktig å sikre at et godt arbeidsmiljø ivaretas. Vi er derfor glade for å se gode resultater fra undersøkelsen: 89 % bekrefter at de «som ny i denne virksomheten føler seg velkommen», 95 % mener de behandles rettferdig uavhengig av seksuell legning, kjønn, kulturell eller etnisk tillhørighet og 88 % bekrefter at de «kan være seg selv på arbeidsplassen».

Hver enkelt klinikk har en gjennomgang av resultatene og jobber med konkrete tiltak for å bedre sitt arbeidsmiljø. Sentralt jobbes det blant annet med å kartlegge resultatene av påstander knyttet til trivsel, psykisk- og fysisk helse.

Har du spørsmål om din tannhelse?
Se våre klinikker