Bli kjent med oss

Siren Abrahamsen

Spesialist i Periodonti
Periodontist Siren Abrahamsen

Siren Abrahamsen var ferdig med sin spesialistutdanning i periodonti ved Universitetet i Oslo i 2024. Hun jobber ved Colosseum Tannlege Drammen og Colosseum Tannlege Majorstuen. Sertifisert av European Federation of Periodontology (EFP).

Siren hjelper pasienter med følgende behandlinger:
• Utredning, behandling og oppfølging av gingivale, periodontale og peri-implantat tilstander og sykdommer
• Regenerativ og rekonstruktiv kirurgi
• Behandling av gingivale retraksjoner (mukogingival kirurgi)
• Kirurgisk kroneforlenging
• Bløtvevsrekonstruksjon ved implantater
• Implantatbehandling

Siren er utadvendt, positiv, engasjert og opptatt av å følge opp pasientene og henvisende tannlege/tannpleier.

Utdanning:
2021-2024 Spesialist i Periodonti ved Universitetet i Oslo (EFP sertifisert)
2010-2013 Cand. Odont. Tannlege ved Universitetet i Bergen (klinisk utdanning)
2007-2010 Cand. Odont. Tannlege ved Semmelweis University i Budapest (preklinisk utdanning)

Bakgrunn:
2023-D.D.: Colosseum Tannlege Drammen
2023-D.D.: Colosseum Tannlege Majorstuen
2013-2021: Privatpraktiserende tannlege
2015-2021: Instruktørtannlege ved Universitetet i Oslo

Behandleren kan hjelpe deg med: