Bli kjent med oss

Maria H. Pham

Spesialist i Oral kirurgi og oral medisin
Oralkirurg Maria H Pham

Maria H. Pham var utdannet tannlege i 2007, og hun ble også sertifisert for lystgass sedasjon. I 2018 var hun ferdig med sin spesialistutdanning i Oral kirurgi og Oral Medisin, og i 2021 var hun ferdig med Doctor of philosophy, PhD, Biomaterials ved Universitetet i Oslo.

Maria jobber som Oralkirurg ved Colosseum Tannlege Nationaltheatret og Colosseum Tannlege Drammen.

Bakgrunn:
2007 – D.D. : Tannlege og oralkirurg, Colosseum Tannlege Nationaltheatret
2010 – 2021: Foreleser og instruktør ved Odontologisk Fakultet, UIO
2010: Frivillig tannlege, Chennai, India, Rotary International
2005 – 2007: Studentstipendiat, Odontologisk Fakultet, UIO

Sykehustjeneste:
2018: Avd. for oral og Maxillofacial kirurgi, Harvard Medical School, Boston, USA
2018: Avd. for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer, Rikshospitalet
2017: Avd. for ansikts- og kjevekirurgi, Ullevål
2017: Avd. for anestesi, Rikshospitalet
2017: Avd for ortopedisk kirurgi, Ullevål
2017: Avd. for reumamedisin, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Behandleren kan hjelpe deg med: