Bli kjent med oss

Marit Halvorsrød Bromander

Tannlege
Tannlege Marit Bromander

Marit Halvorsrød Bromander var utdannet tannlege i 1985 ved Universitetet i Oslo. Hun jobber ved Colosseum Tannlege Ørebekk og utfører allmenn tannbehandling.

Bakgrunn:
Allmentannlege med privat praksis fra 1986
Militærtannlege i Fredrikstad og Rygge flystasjon 1985-87

Behandleren kan hjelpe deg med: