Bli kjent med oss

Axel Bromander

Tannlege
Tannlege Axel Bromander

Axel Bromander var utdannet tannlege i 1983 ved Universitetet i Oslo. Han jobber ved Colosseum Tannlege Ørebekk og utfører allmenn tannbehandling.

Bakgrunn:
Allmentannlege med privat praksis fra 1984
Militærtannlege på Setermoen i Troms 1983-84

Behandleren kan hjelpe deg med: