Bli kjent med oss

Nils Kristian Langhelle

Tannlege
Tannlege Nils Langhelle

Nils Kristian Langhelle var utdannet tannlege i 2010. Han jobber ved vår klinikk Colosseum Tannlege Sola Vingveien.

Kurs:
– Godkjenning i implantatprotetikk for HELFO (folketrygden)
– Tilleggsutdanning i sedasjon med benzodiazepiner og lystgass
– Skinnebehandling av søvnapnoe (snorkeskinner)
– Ivisalign Full sertifisert
– Implantatkirurgi
– Hospitering hos oral kirurg
– Hospitering hos endodontist (rotfyllingsspesialist)
– Tillitsvalgtkurs i NTF
– Fortløpende kursing regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Bakgrunn:
2016 – D.D: Colosseum tannklinikk Sola Vingveien
3 år: Privat praksis hos Tannlege Ralf B. Husebø, Sandnes
2 år: Haugesund tannklinikk, offentlig. 60% av stillingen omfattet rusmisbrukere, under og utenfor rehabilitering
2 år: Tannlegepraksis i Nord-Troms, offentlig
Klinikksjef Burfjord tannklinikk.

Behandleren kan hjelpe deg med:
Ønsker du å komme i kontakt med denne tannlegen?
Bestill time idag!